Page 7 - Kabinettiesite
P. 7

        Vinkkejä oikeanlaisen ratkaisun suunnitteluun
  174 cm
 144cm
 63 cm
 48 cm
 70 vuotta 1,74 m
 1. Käy öalue - kaapin korkeus
198 cm
 178 cm
 143 cm
165 cm
  135 cm
 63 cm
 48 cm
 40 vuotta 1,65 m
 63 cm
 48 cm
 40 vuotta 1,78 m
KA1 KA2 KA3
   < 600 mm
 < 500 mm < 400 mm
   Useat käy öalueet perustuvat siihen, kuinka pitkä käy äjä on. Usein käyte ävät vaat- teet tulisi suunnitella alueisiin KA1 ja KA2.
Kun vanhenemme, niin käy öalueemme muu uu merki äväs . Tällöin tulee en stä tärkeämmäksi, e ä suunniteltu kokonaisuus voidaan esim. hyllyjen korkeu a siirtämällä muu aa sen hetkistä käy ötarkoitusta vastaavaksi.
Lisätarvikkeet kuten laa kot, lankakorit ja vaatehissi ovat erityisen tärkeitä alueilla KA2 ja KA3.
185 cm
 7

   5   6   7   8   9