Page 21 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 21

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 21
”Mitä ei olla opetettu, ei voida vaa-
tia. Vaatimusta- so tulee sopeut- taa ikäluokkaa vastaavalle ta- solle.
Hauska tilanne tai tapah- tuma
Joukkue vie i kauden päät- täjäisiä Suomenlinnan ra- vintola Bastionissa ja ko- timatkalla Pokemoneja
etsi iin urakalla. Kauppa- torille päästyämme pojat kuitenkin äkkäsivät ison lumivuoren ja kaikki muu unohtui, kun yli 20 poikaa ryntäsi kiipeilemään ja las- kemaan mäkeä.
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Vanhemmilla on hyvä yh- teishenki ja joukkue a on kehite y yhdessä. Talkoo- henkeä löytyy tarvi aessa ja kuulumisia on kiva vaih- taa kentän laidalla. Aika monet matsit on kannus- te u yhdessä.
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten? Tommi käskee meidän usein pitää omat paikat
kentällä. Ja sanoo: ”Ei saa riehua.”
Pelaajille: mistä valmentaja kehuu teitä eniten? Tommi kehuu eniten syö- töistä ja maaleista, kun me onnistutaan.
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta? Tommissa parasta on, kun se valmentaa meitä ja pitää kivoja treenejä sekä on so- pivan tiukka. Parasta Tom- missa on Tommi.
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Valmentaja vaihtui alkuke- väästä ja tänä vuonna tu- tustu u lapsiin sekä opit- tu pelaajien taitotasoa sekä
ikäluokan vaatimuksia. ”Mitä ei olla opete u, ei voida vaatia.” Vaatimusta- so tulee sopeu aa ikäluok- kaa vastaavalle tasolle.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Tuleva kausi opetellaan uu a peliryhmäjärjestel- mää. Pelaajien kanssa jatke- taan ope elua joukkueena toimimisessa ja henkilökoh- taisten lajitaitojen vahvis- tamista.
Tiesitkö että...
PPJ:n jäsenmäärä on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana noin 1000 futarilla! Myös PPJ:n pelaajien prosenttiosuus kaikista hel- sinkiläisistä pelipassin omistajista on kasvanut tasaisesti.
Pelipassien määrä PPJ:ssä / osuus kaikista helsinkiläisistä pelipasseista
1500
1200 900
600
300
6,7%
5,7%
4,6% 4,5% 3,9%
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


   19   20   21   22   23