Page 49 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 49

tavasti, ja ”opi iin” olla hä- viämä ä matseja, 22 o elua ja vain 4 tappiota.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Ensi kaudella parannetaan joukkuepuolustamista, jat- ketaan edelleen pallollisen pelaamisen hiomista, sekä parannetaan erityisesti ot- telun loppuhetkien pelaa- mista. Loistavasta kaudes- ta huolima a siitä jäi liikaa jossiteltavaa.
Sana on vapaa
Kiitokset teille kaikille jot- ka kesällä Väiskin matseis- sa oli e kannustamassa ja tukemassa, sekä somessa tsemppaajille. Väiski on si- nivalkoinen!
Uusia pelaajia, uutta intoa
Kuva Hannes Kainulainen
2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 49
NAISTEN EDUSTUS
Pelaajamäärä: 16 ja uusia tulossa
Valmentaja ja joukkueenjohtaja: Valericio Leppe
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: valericio.leppe@hotmail.com
Vuoden pelaaja 2016:
Minna Lehdonvirta. Tunnollinen, vastuullinen tsemppaaja ja hyvän hengen luoja.
Mennyt vuosi valmentajan sanoin
Mennyt vuosi joukkueel- le on ollut aika raskas, sil- lä monelle on sa unut vam- moja pelien yhteydessä, moni lähtenyt ulkomaille opiskelee ja moni on lope a- nut. Tämän takia joudu iin välillä jopa antamaan luo- vutusvoi oja, koska ei tar- peeksi pelaajia. Tämä söi joukkueen motivaatiota ai- ka paljon.
Tulevaisuus
Joukkueessamme on valoa tunnelissa ja pikkuhiljaa olemme saaneet uusia lois- tavia pelaajia, jotka ovat an-
taneet uu a intoa joukku- eelle.
Talven futsal-sarja on al- kanut pelkillä voitoilla ja pe- lit sujuvat päivä päivältä pa- remmin ja ollaan saamassa todella vahva joukkue ensi ulkokaudelle. Ty öjen mo- tivaatio, asenne ja joukkue- henki kasvaa koko ajan.
Sana on vapaa
Joukkue on PPJ:n ensimmäi- nen ty öjoukkue, ja sen pe- rusti Valericio Leppe vuon- na 2005. Alkuperäisestä ryhmästä on edelleen ty ö- jä mukana ja monet muihin seuroihin lähteneet ovat tul- leet takaisin.
”Moni muuhun seuraan
lähtenyt on tullut takaisin.


   47   48   49   50   51