logo

PAM

Sähköiset julkaisut

ESITTEET


Duuniin
Esitteessä annetaan vinkkejä siitä, mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon, kun menee ensimmäistä kertaa töihin.

Jo riittää
Esite on tarkoitettu PAMin luottamushenkilöille oppaaksi työpaikkakiusaamisen käsittelyyn.

Liity PAMin opiskelijajäseneksi
Esitteessä kerrotaan, miksi palvelualoille opiskelevan kannattaa liittyä PAMin jäseneksi.

Työnantajaperintä
Esite on tarkoitettu luottamushenkilöille. Esitteessä kerrotaan jäsenmaksun maksamisesta ja työnantajaperinnän käytännöistä.

PAMin palvelut
Esitteessä kerrotaan PAMin tarjoamista palveluista, kuten työsuhdeneuvonnasta, työehtosopimuksista ja PAMin muista jäseneduista

Toimeentulo tyokyvyttomyyden aikana


Työhyvinvointi
Esitteessä kerrotaan mm. työterveyshuollosta, kiusaamisesta ja tauoista.

Työntekijän edustajat työpaikoilla

Tiedä oikeutesi työelämässä


Muut kielet


Become a student member
This brochure explains why you should join PAM if you are studying for a service sector occupation.

Bli medlem under studietiden
I broschyren berättar vi varför det lönar sig för studerande att bli medlemmar i PAM.

PAM services
This brochure presents details of the services offered by PAM, such as employment advisory services, collective agreements and other member benefits.

PAMs tjänster
I broschyren berättar vi om de tjänster som PAM tillhandahåller, som exempelvis arbetslivsrådgivning, kollektivavtal och PAMs övriga medlemsförmåner.

Ready to work
This brochure provides tips for all those things that you should take into account when you start work for the first time.

Jobbguide
I broschyren ger vi tips på allt man ska tänka på när man börjar jobba för första gången.


Arbetstagarens representanter på arbetsplatsen
Vad har man för nytta av dem?

Workplace employee representatives
How can they help you?

Känn till dina rättigheter i arbetslivet

Know your rights in working life


TYÖEHTOSOPIMUKSET


Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus

Avecra oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus

Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus

Erityisteollisuutta koskeva työehtosopimus


Golf alan työehtosopimus

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Hiusalan työehtosopimus

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Suomen kansallisoopperan teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus

Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus


Kaupan alan taskutes

Kaupan työehtosopimus

Kaupan työehtosopimuksen liite

Kiinteistöpalveluala taskutes

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Kopio- ja tulostusalan työehtosopimus


Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus

Makuuni Oy:tä koskeva työehtosopimus

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva taskutes

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus esimiehet


Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittuja työehtosopimuksia koskevat liitesopimukset 1.10.2017

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Ohjelmapalvelualan taskutes

S-ryhmä kaupan esimiesten työehtosopimus

Tulostusalan työehtosopimus


Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Vartiointialan työehtosopimus

Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus


Muut kielet


Collective Labour Agreement For the Facilities Services Sector

Collective Agreement for the Commercial Sector

De viktigaste bestämmelserna I handelns kollektivavtal

Kaubandus valdkonna töötajate töötingimused

Key provisions of the collective agreement for activity programme sector

Key provisions of the collective agreement for the commercial sector


Условия труда работников торговли

Central Provisions of the Collective Agreement for the Facilities Services Sector

De centrala bestämmelserna i fastighetsservice-
branschens kollektivavtal

Kinnisvarateenindus-
sektori kollektiivlepingu põhipunktid

Основные условия и предписания отраслевого коллективного договора работников жилищнокоммунального хозяйства

De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster


Turismindus-, toitlustus- ja vabaajateenuste töötajate kollektiivlepingu töötingimused

Key provisions of the collective agreement for the hotel, restaurant and leisure industry

Условия труда работников сферы обслуживания предприятий гостиничной и ресторанной отрасли и предприятий отдыха

Kollektivavtal för arbetstagare
på abotek

Adventure services sector collective agreement

Handelns
kollektivavtal
lönebilage


Bilaga till handelns kollektivavtal

Kollektivavtal för lager- och transportförman

Kollektivavtal för förman inom detaljhandeln


PAMPLUS


PAMPlus Helmi 2017

PAMPlus Huhti 2017

PAMPlus Kesä 2017


PAMPlus Joulu 2016

PAMPlus Loka 2016

PAMPlus Syys 2016

PAMPlus Touko 2016

PAMPlus Huhti 2016

PAMPlus Helmi 2016


PAMPlus Joulu 2015

PAMPlus Loka 2015

PAMPlus Elo 2015

PAMPlus Touko 2015

PAMPlus Huhti 2015

PAMPlus Helmi 2015


PAMPlus Joulu 2014

PAMPlus Loka 2014

PAMPlus Elo 2014

PAMPlus Kesä 2014

PAMPlus Huhti 2014

PAMPlus Helmi 2014


MUUT JULKAISUT


Kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen vaikutukset työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen

Lakko-opas

Luottamusmiesvaalit
2017-2019

Förtroendemannaval
2017-2019