Page 10 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 10

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS
Luottamusmiehiä voidaan valita seuraavasti:
Yritykseen, jolla on yksi tai useampi toimipaikka, valitaan pääluottamusmies.
Mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja, voidaan myös paikallisesti sopia, että yritys jaetaan tarkoituksenmukaisiin alueisiin, joihin valitaan alueelliset pääluottamusmiehet
Lisäksi voidaan sellaisiin toimipaikkoihin, joissa on vähintään kaksikymmentä työntekijää, valita toimipaikkakohtaiset luottamusmiehet.
Työnantaja ja pääluottamusmies (tai alueellinen pääluottamusmies) voivat kuitenkin kirjallisesti sopia siitä, että toi- mipaikkakohtaisen luottamusmiehen valinnan edellytyksenä oleva työntekijämäärä on tässä mainittua pienempi tai suurempi.
Esimiehet voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen, joka edustaa yrityksen esimiehiä. Tällaisella luottamusmie- hellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin toimipaikkakohtaisella luottamusmiehellä sekä oikeus työstä vapautukseen ja korvaukseen. Jos esimiehet eivät ole valinneet itselleen luottamusmiestä, heitä edustavat työntekijöiden luottamus- miehet.
HUOMIO! Esimies ei voi olla työntekijöiden luottamusmies.
Mikäli valinnat järjestetään työnantajan tiloissa, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalia.
VARTIOINTIALAN TYÖEHTOSOPIMUS Luottamusmiehiä voidaan valita seuraavasti:
Yritykseen valitaan pääluottamusmies. Valtakunnallisiin tai muuten laajalla maantieteellisellä alueella toimiviin yrityksiin voidaan valita myös alueelliset tai toimipaikkakohtaiset luottamusmiehet.
Yrityksessä sovitaan luottamusmiesten toiminta-alueista.
Mikäli valinnat järjestetään työnantajan tiloissa, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalia.
10 Luottamusmiesvaalit 2017–2019


   8   9   10   11   12