Page 11 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 11

LUOTTAMUSMIESVAALIEN TARKISTUSLISTA
1. Vaalitoimikunnan valinta (vähintään 3 henkilöä)
2. Selvitä alan ja yrityksen luottamusmiesjärjestelmä
• www.pam. /työehtosopimukset • Yrityksen järjestelmä
• työnantaja
• luottamusmies
3. Ehdokasasettelu (kaikilla työpaikan PAMiin kuuluvilla jäsenillä pitää olla tieto, että ehdokasasettelu on käynnissä)
• •
•
Ehdokasasettelun kesto vähintään 7 päivää Ehdokasasettelusta voi tiedottaa mm.
• ilmoitustaululla ( liite 1)
• kirjeellä
• extranet, kokoukset ym. sisäinen viestintä
• lehti
• some
Vaihtoehdot mihin/kuinka ehdokkaat ilmoitetaan (liite 2)
• sähköpostilla vaalitoimikunnalle/vaalitoimikunnan jäsenelle
• nimettyyn postilaatikkoon
• nimetylle henkilölle
4. Valinta
• Jos ehdokkaita on yksi, vaalitoimikunta vahvistaa valinnan
• Pieni työpaikka huom! Työpaikan pamilaiset kokoontuvat ja tekevät valinnan, vaalitoimikuntaa ei tarvita. Siirry kohtaan 6.
• Mikäli ehdokkaita on useampi, päätetään äänestystavasta
• uurnavaali
• postivaali
• liitteet: pöytäkirjapohja (liitteet 3 ja 4), ehdokaslista (liite 5), äänestyslippu (liite 6)
5. Ääntenlasku
• Vaalitoimikunta täyttää pöytäkirjan (liite 7)
6. Valinnan virallistaminen
• Valittu luottamusmies täyttää luottamusmiesilmoituksen joko sähköisenä- tai paperilomakkeella (liite 8)
• PAM ilmoittaa valinnasta työnantajalle lomakkeen saapumisen jälkeen
• Luottamusmies tiedottaa työntekijöille valinnasta (liite 9)
• Luottamusmies arkistoi vaaliasiakirjat
11


   9   10   11   12   13