Page 15 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 15

LIITE 2: EHDOTUS LUOTTAMUSMIEHEKSI
EHDOTAN LUOTTAMUSMIEHEKSI
Yritys / Työpaikka:
Ehdotan luottamusmieheksi
Nimi:
Työpaikka:
Ehdokkaan suostumus:
Ehdotan varaluottamusmieheksi
Nimi:
Työpaikka:
Ehdokkaan suostumus:
Ehdottajan nimi: Ehdottajan allekirjoitus:
Palauta lomake viimeistään:  klo
Osoite: Faksi: Sähköposti:
(Ohje vaalitoimikunnalle: Työpaikan pamilaiset voivat ilmoittaa ehdokkaansa vaalitoimikunnalle tällä lo- makkeella. Lomaketta voi kopioida tarvittavan määrän. Myös vapaamuotoinen ilmoitus käy, mutta siinä on oltava yllä mainitut tiedot.)
15


   13   14   15   16   17