Page 19 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 19

LIITE 4: VALINTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (useita ehdokkaita)
VALINTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (USEITA EHDOKKAITA)
Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinta
Yritys/Työpaikka:
Aika: Paikka:
Valintakokouksessa läsnä:
Puheenjohtaja: Sihteeri: Jäsenet:
1. Ehdokkaiden toteaminen ja luottamusmiehen valinta
Luottamusmiehen valinta
Ehdokkaita luottamusmiestehtävään oli useita:
Varaluottamusmiehen valinta
Varaluottamusmiesehdokkaita oli useita:
2. Todettiin, että valitaan vaalitoimikunta (mikäli ei ole aikaisemmin jo valittu) ja järjestetään äänestys
3. Päätetettiin, että äänestystapa on
4. Päätettiin, että äänestysaika on - 5. Kokouksen päättäminen
6. Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkistettiin välittömästi. Vakuudeksi puheenjohtaja
(uurnavaali, postivaali, sähköinen)
sihteeri
19


   17   18   19   20   21