Page 2 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 2

SISÄLTÖ
LUOTTAMUSTA .......................................................................................................3 LUOTTAMUSMIESVALINNAT ..................................................................................4
YLEISTÄ ..................................................................................................................................4
Valinta-aika ................................................................................................................................ 4 Toimiaika .................................................................................................................................... 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana....................................................................... 4 Vaalikelpoisuus .......................................................................................................................... 4
VAALITOIMIKUNTA ................................................................................................................5
Vaalitoimikunnan valinta .......................................................................................................... 5 Vaalitoimikunnan tehtävät ....................................................................................................... 5
EHDOKASASETTELU .............................................................................................................5 VAALIT....................................................................................................................................6
Vaalin toimittaminen ................................................................................................................ 6 Äänestys .................................................................................................................................... 6 Valinnat pienellä työpaikalla ..................................................................................................... 6 Uurnavaali .................................................................................................................................. 6 Postivaali.....................................................................................................................................7 Sähköinen vaali ja postivaali......................................................................................................7 Ääntenlasku ................................................................................................................................7 Vaaliasiakirjojen säilyttäminen..................................................................................................7 Pääluottamusmiehen ehdokassuoja.........................................................................................7
KUN VALINNAT ON TEHTY.....................................................................................................8
Valinnan virallistaminen ............................................................................................................ 8 Erimielisyydet luottamusmiehen valinnassa........................................................................... 8 Vaalien järjestelyistä moittiminen ........................................................................................... 8 Luottamusmiehen vaihtaminen............................................................................................... 8
LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA TYÖEHTOSOPIMUKSITTAIN ..............................9 Kaupan työehtosopimus ........................................................................................................... 9 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus............................................... 9 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus.............................10 Vartiointialan työehtosopimus................................................................................................10
LUOTTAMUSMIESVAALIEN TARKISTUSLISTA..................................................... 11 LIITE 1: Ehdokasasettelu / ilmoitustaululle ............................................................................ 13 LIITE 2: Ehdotus luottamusmieheksi ...................................................................................... 15 LIITE 3: Valintakokouksen pöytäkirja (yksi ehdokas)............................................................. 17 LIITE 4: Valintakokouksen pöytäkirja (useita ehdokkaita)....................................................19 LIITE 5: Ehdokaslista äänestystä varten................................................................................21 LIITE 6: Äänestyslippu ............................................................................................................ 23 LIITE 7: Vaalikokouksen pöytäkirja ........................................................................................ 25 LIITE 8 : Valinnasta ilmoittaminen..........................................................................................27 LIITE 9: Luottamushenkilöt ilmoitustaululle......................................................................... 29
PAMIN TOIMISTOT................................................................................................. 31


   1   2   3   4   5