Page 25 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 25

LIITE 7: VAALIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
VAALIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Luottamusmiesvaali
Yritys/Työpaikka:
Aika: Paikka:
Valintakokouksessa läsnä:
Puheenjohtaja: Sihteeri: Jäsenet:
1. Ehdokkaiden toteaminen ja varapääluottamusmiehen valinta
Luottamusmiestehtävään oli ehdolla
Vaalit järjestettiin
Äänioikeutettuja oli Ääniä annettiin Äänet jakautuivat seuraavasti:
henkilöä:
(posti/uurna/sähköinen) , joista
hylättyä ääntä.
Äänten mennessä tasan suoritettiin arvonta, jonka voitti valittiin
valittiin
heksi.
Valittujen luottamusmiesten toimikausi on
2. Pöytäkirjan tarkistaminen
Pöytäkirja tarkistettiin välittömästi. Vakuudeksi
(yrityksen nimi) luottamusmieheksi. (yrityksen nimi) varaluottamusmie-
-
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja
Vaalitoimikunnan sihteeri


   23   24   25   26   27