Page 3 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 3

LUOTTAMUSTA
Työ on merkittävä osa ihmisen elämää. Työelämän laatu, reiluus ja kehitys vaikut- tavat olennaisesti ihmisten hyvinvointiin. Järjestäytyneillä työpaikoilla kehitys ei ole ylhäältä tai ulkoapäin johdettua, vaan perustuu aitoon yhteistoimintaan.
Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita ja järjestäytymällä he osoittavat halunsa sekä kykynsä vaikuttaa työnsä kehitykseen. Yhteisten asioiden ajamiseksi valitaan myös työpaikkojen luottamushenkilöt; luotetut. Luottamushen- kilötkään eivät voi toimia yksin, vaan asioita edistetään yhdessä. Järjestäytyneet työntekijät määrittävät ne kehitystavoitteet, jotka näkevät tarpeellisiksi ja joiden edistämisen puolesta he ovat valmiita toimimaan yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Luottamushenkilövalinnoilla kasvatetaan luottamusta työpaikan sisällä.
Tästä materiaalista löytyvät perusohjeet luottamusmiesvalintojen tekemiseksi. Lisäksi käytössä on PAMin hallituksen hyväksymät luottamusmiesvalintasäännöt. Lisätietoja valintojen järjestämisestä saa PAMin aluetoimistoista sekä osoitteesta www.luottamusta. .
3


   1   2   3   4   5