Page 8 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 8

KUN VALINNAT ON TEHTY Valinnan virallistaminen
Jotta valinnoista tulee virallisia, on niistä täytettävä ilmoituslomake viipymättä. Ilmoitus tehdään myös silloin, kun valinta uusiutuu. Ilmoitus luottamusmiehen valinnasta on saatavana sekä sähköisenä (luottamusta. ) että paperiversiona.
Lomake toimitetaan PAMin aluetoimistoon, joka lähettää ilmoituksen edelleen työnantajalle, ammattiosastolle ja valitul- le luottamusmiehelle. Kun työnantaja on saanut ilmoituksen luottamusmiehen valinnasta, tulee siitä virallinen. Valitut luottamusmiehet ilmoittavat valinnastaan yrityksen työntekijöille
Erimielisyydet luottamusmiehen valinnassa Vaalien järjestelyistä moittiminen
Mikäli valintoihin liittyvissä järjestelyissä on moitittavaa, voi luottamusmiehen toiminta-alueelle kuuluva PAMin jäsen valittaa asiasta 30 päivän kuluessa siitä, kun vaalitoimikunta on pöytäkirjallaan vahvistanut vaalin tuloksen ja siitä on ilmoitettu työnantajalle.
• Vaalitoimikuntaan kuulunut ei voi jälkikäteen moittia vaalitoimikunnan vahvistamaa valintaa.
• Valitus osoitetaan sen ammattiosaston johtokunnalle, johon valittu luottamusmies kuuluu.
• Ammattiosasto ja PAMin luottamushenkilöiden valinnasta vastaava henkilö kuulevat vaalitoimikuntaa ja tarkastaa vaalimateriaalin ennen päätöstä mahdollisen uuden valintaprosessin käynnistämisestä.
• Ammattiosaston päätöksestä voi jokainen luottamusmiesvalintaan oikeutettu jäsen valittaa PAMin hallitukselle 30 päivän kuluessa.
• PAMin hallitus päättää asiasta lopullisesti.
Luottamusmiehen vaihtaminen
Perustellusta syystä, mikäli luottamusmies laiminlyö tehtävänsä tai ylittää valtuutensa, enemmistö PAMin niistä jäsenis- tä, joita luottamusmies edustaa, voi vaatia uutta luottamusmiesvalintaa.
• Jäsenten tulee osoittaa vaatimus sille ammattiosastolle, johon luottamusmies kuuluu.
• Vaatimuksesta tulee ilmetä vaatimuksen perusteet ja vaatijat.
• Ammattiosaston johtokunta käsittelee vaatimuksen ja antaa kirjallisen vastauksen kuultuaan toimessa olevaa luotta- musmiestä ja PAMin luottamushenkilöiden valinnasta vastaavaa henkilöä.
• Päätöksen uuden valintaprosessin käynnistämisestä tekee se ammattiosasto, johon luottamusmies kuuluu.
• Ammattiosaston päätöksestä voi jokainen luottamusmiesvalintaan oikeutettu jäsen valittaa PAMin hallitukselle 30 päivän kuluessa.
• PAMin hallitus päättää asiasta lopullisesti.
8 Luottamusmiesvaalit 2017–2019


   6   7   8   9   10