Page 9 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 9

LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA
TYÖEHTOSOPIMUKSITTAIN (PÄÄSOPIMUSALAT)
Alla olevat luottamusmiesmääräykset ovat 1.2.2017–31.1.2018 työehtosopimusten mukaiset. Huomioithan mahdolliset 2017–2018 TES-neuvotteluiden tuomat muutokset.
KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS
Luottamusmiehiä valitaan seuraavasti:
Vähintään 30 työntekijän yritykseen valitaan pääluottamusmies. Alle 30 työntekijän yritykseen valitaan luottamusmies.
Mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja tai se toimii maantieteellisesti laajalla alueella, voidaan paikallisesti sopia, että pääluottamusmiehen lisäksi valitaan toimipaikkakohtaiset tai alueelliset luottamusmiehet.
Asiasta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä.
Mikäli valinnat järjestetään työnantajan tiloissa, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalia.
KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS
Luottamusmiehiä valitaan seuraavasti:
Pääluottamusmies valitaan yritykseen, jossa työskentelee vähintään kolme työntekijää.
Valtakunnallisiin tai muuten laajalla maantieteellisellä alueella toimiviin yrityksiin voidaan valita myös alueelliset pääluot- tamusmiehet.
Mikäli luottamusmiehiä esitetään valittavaksi yrityksen jollekin työehtosopimusalalle enemmän kuin yksi, on valinnasta sovittava työnantajan kanssa.
Jos yritykseen on valittu useita alueellisia pääluottamusmiehiä, he voivat valita keskuudestaan yrityksen pääluottamus- miehen.
Paikallisluottamusmies voidaan valita yritykseen, kunhan asiasta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja pääluottamusmie- hen kesken.
Mikäli valinnat järjestetään työnantajan tiloissa, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään 7 vuorokautta ennen vaalia.
9


   7   8   9   10   11