Page 3 - MaRa liitesopimukset
P. 3

Sisältö
LUOTTAMUSMIESSOPIMUS ................................................................................................................... 3
1 § Soveltamisala ............................................................................................................................3 2 § Luottamusmies.........................................................................................................................3 3 § Luottamusmiesorganisaatio ..................................................................................................3 4 § Luottamusmiehen valitseminen ..........................................................................................5 5 § Luottamusmiehen tehtävät ...................................................................................................6 6 § Luottamusmiehelle annettava tiedot...................................................................................6 7 § Työstävapautusajat ..................................................................................................................7 8 § Ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvaus ........................................................ 8 9 § Toimintavälineet ja -tilat......................................................................................................10 10 § Kokoontumisoikeus.............................................................................................................10 11 § Luottamusmiehen koulutus...............................................................................................10 12 § Työsuhdeturva ..................................................................................................................... 11 13 § Neuvottelujärjestys..............................................................................................................12 14 § Sopimuksen voimassaolo ...................................................................................................12
SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA .............................................................................. 13
1 § Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala..............................................................................13 2 § Työsuojelupäällikkö............................................................................................................... 13 3 § Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamies ..................................... 13 4 § Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojeluasiamiehen valitseminen 14 5 § Tietojen ilmoittaminen rekisterinpitäjälle ....................................................................... 15 6 § Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen tehtävät............................................. 15 7 § Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen oikeus tiedonsaantiin ....................16 8 § Työsuojelutoimikunta .......................................................................................................... 17 9 § Työsuojelutoimikunnan kokoonpano ja valinta .............................................................. 17 10 § Työsuojelutoimikunnan tehtävät .....................................................................................18 11 § Työsuojelutoiminta yhteisellä työpaikalla ja yhteisten vaarojen työpaikalla ...........19
A Yhteinen työpaikka ..........................................................................................................19
B Yhteisten vaarojen työpaikka .........................................................................................20 12 § Työsuojeluyhteistyö yksintyöskentelyssä........................................................................ 21 13 § Työterveyshuoltoa koskeva yhteistoiminta ..................................................................... 21 14 § Työkykyä ylläpitävä toiminta.............................................................................................22 15 § Työstävapautusajat..............................................................................................................22 16 § Ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvaus .................................................... 24 17 § Toimintavälineet ja -tilat.....................................................................................................25 18 § Kokoontumisoikeus.............................................................................................................26 19 § Työsuojeluvaltuutetun koulutus.......................................................................................26 20 § Työsuhdeturva ....................................................................................................................26 21 § Salassapitovelvollisuus .......................................................................................................27 22 § Neuvottelujärjestys..............................................................................................................28 23 § Sopimuksen voimassaolo ...................................................................................................28
Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   1   2   3   4   5