Page 31 - MaRa liitesopimukset
P. 31

Työnantajan tulee ennen edellä mainitun tiedon antamista yksilöidä salassapito- velvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot ja mikä on tietojen salassapitoaika.
22 § Neuvottelujärjestys
Tämän sopimuksen tulkintaa tai rikkomista koskevista erimielisyyksistä neuvo- tellaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti.
23 § Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2017 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY
28 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017
   29   30   31   32   33