Page 37 - MaRa liitesopimukset
P. 37

14 § Salassapitovelvollisuus
Tämän sopimuksen mukaiseen yhteistoimintaan osallistuvan henkilön on pi- dettävä salassa tehtävää hoitaessaan saamansa työnantajan taloudellista ase- maa, liike- ja ammattisalaisuutta sekä yritysturvallisuutta ja vastaavaa tur- vajärjestelyä koskevat tiedot, joiden leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan työnantajaa tai sen liike- tai sopimuskumppania. Lisäksi salassa on pidettävä yksityisen henkilön taloudellista asemaa ja muutoin häntä henkilökohtaisesti koskevat tiedot, jollei tietojen ilmaisemiseen ole saatu asianomaisen henkilön lupaa. Salassapitovelvollisuus jatkuu senkin jälkeen, kun henkilö on lakannut hoitamasta mainittua tehtävää.
Työnantajan tulee ennen edellä mainitun tiedon antamista yksilöidä salassapito- velvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot ja mikä on tietojen salassapitoaika.
15 § Neuvottelujärjestys
Tämän sopimuksen tulkintaa tai rikkomista koskevista erimielisyyksistä neuvo- tellaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti.
16 § Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2017 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY
34 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017


   35   36   37   38   39