Page 4 - MaRa liitesopimukset
P. 4

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA ......................................................................................................... 29
I SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA..................................................................29 1 § ....................................................................................................................................................29 II YHTEISTOIMINTAMENETTELY..............................................................................................29 2 § Henkilöstön lisäedustaja ......................................................................................................29 3 § Yhteistoimintamenettelyn toteuttaminen eräissä tapauksissa ....................................29 4 § Neuvottelukunta ...................................................................................................................29 III TIEDOTTAMINEN .................................................................................................................. 30 5 § Yrityksen sisäinen tiedottaminen ...................................................................................... 30 6 § Henkilöstön keskinäinen tiedotustoiminta..................................................................... 30 IV YRITYKSEN KEHITTÄMINEN................................................................................................ 31 7 § Kehittämistoiminta ............................................................................................................... 31 8 § Yhteistoiminta........................................................................................................................ 31 9 § Työsuojelu ...............................................................................................................................32 10 § Tutkimukset..........................................................................................................................32 11 § Koulutus.................................................................................................................................32 12 § Hankekohtainen kehittämistyöryhmä.............................................................................32 V MUUT MÄÄRÄYKSET ...............................................................................................................33 13 § Vapautusaika ja korvaukset ................................................................................................33 14 § Salassapitovelvollisuus ...................................................................................................... 34 15 § Neuvottelujärjestys............................................................................................................. 34 16 § Sopimuksen voimassaolo .................................................................................................. 34
KOULUTUSSOPIMUS .............................................................................................................................35
1 § Soveltamisala ..........................................................................................................................35 2 § Koulutustyöryhmä.................................................................................................................35 3 § Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus.................................................35 4 § Yhteinen koulutus .................................................................................................................35 5 § Ammattiyhdistyskoulutus ...................................................................................................36
1. Työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat.........................................................................36
2. Korvaukset .........................................................................................................................36 6 § Sosiaaliset edut.......................................................................................................................37 7 § Voimassaoloaika ..................................................................................................................... 37
SOPIMUS TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA OPPIMISESTA............................................................38
Johdanto.................................................................................................................................38 1 § Soveltamisala ..................................................................................................................38 2 § Koulutussopimus ja näytöt...........................................................................................38 3 § Ammatilliseen perustutkintoon liittyvää koulutussopimusta ja näyttöjä koske- va yhteistoiminta .................................................................................................................39 4 § Henkilöstön työsuhdeturva .........................................................................................39 5 § Työharjoittelu .................................................................................................................39 6 § Voimassaolo ....................................................................................................................39
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1


   2   3   4   5   6