Page 5 - MaRa liitesopimukset
P. 5

SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA .................................................................................. 40
PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELY TYÖPAIKOILLA ..................................................................... 40 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA ......................................................................................... 40 Tiedottaminen ja koulutus.........................................................................................................41 Työyhteisö .....................................................................................................................................41 Työterveyshuolto .........................................................................................................................41 2. PÄIHDEASIAN KÄSITTELY ..................................................................................................... 42 Tilanteen tunnistaminen .......................................................................................................... 42 Tilanteeseen puuttuminen ....................................................................................................... 43 Työnantajan ja esimiehen rooli ja tehtävät ............................................................................ 43 Työtovereiden rooli ja tehtävät ................................................................................................. 44 Työterveyshuollon rooli ja tehtävät ......................................................................................... 44 Yhteistoiminta ja henkilöstön edustajat ................................................................................ 45 3. HOITOONOHJAUS................................................................................................................... 45 Hoitoon hakeutuminen ............................................................................................................. 45 Hoitoonohjauksen ja hoidon toteutus .................................................................................... 46 Toimeentuloturva ja kustannusten korvaaminen ................................................................ 46 Luottamuksellisuus ....................................................................................................................47
MaRa-PAM YLEISSOPIMUS ...................................................................................................................48
1. Neuvottelu- ja sopimustoiminnan lähtökohtia................................................................. 48 2. Liittojen välinen neuvottelu- ja sopimustoiminta ........................................................... 48 3. Työpaikkataso .......................................................................................................................... 49 4. Sopimuksen voimassaolo ...................................................................................................... 49
SOPIMUS AMMATTIYHDISTYSJÄSENMAKSUJEN PERINNASTÄ................................................50
1 § Jäsenmaksun perintäsopimuksen tekeminen ................................................................. 50 2 § Perittävä jäsenmaksu ja määräytymisperusteet .............................................................. 50 3 § Periminen ja tilityskausi ...................................................................................................... 50 4 § Työntekijäkohtainen selvitys perityistä jäsenmaksuista .............................................. 50 5 § Erinäisiä määräyksiä..............................................................................................................51 6 § Sopimuksen voimassaoloaika..............................................................................................51
TYÖEHTOSOPIMUSLAIN MUKAISIA HYVITYSSAKKOJA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA ................ 52
Hyvityssakkojen enimmäismäärät 1.10.2017 lukien ..............................................................52
TYÖPAIKKARUOKAILUA KOSKEVA SOPIMUS ................................................................................ 53
2 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017

   3   4   5   6   7