Page 50 - MaRa liitesopimukset
P. 50

tuloturvan hakemisesta sekä hoidosta ja muista toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten korvauksista. Mahdollisesta sairauspäivärahasta tai kuntoutusra- hasta tekee päätöksen Kansaneläkelaitos. Laitoskuntoutuksen ajalta Kelan myön- tämä kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle kuten muissakin kuntoutuk- sissa, jos tämä maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa kuntoutuvalle työntekijälle.
Luottamuksellisuus
Päihdeongelmaan, päihdeongelmaisen henkilön hoitoonohjaukseen ja hoitoon liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä ei saa ilmaista sivullisille ilman asi- anomaisen lupaa.
Akava
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kirkon työmarkkinalaitos KiT
KT Kuntatyönantajat
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Valtion työmarkkinalaitos VTML
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 47

   48   49   50   51   52