Page 54 - MaRa liitesopimukset
P. 54

5 § Erinäisiä määräyksiä
Sopimus ay-jäsenmaksun perinnän aloittamisesta tai päättämisestä tehdään kir- jallisesti työntekijän ja työnantajan välillä.
Peritystä jäsenmaksusta annetaan työntekijälle selvitys jokaisen perintätapah- tuman jälkeen palkkalaskelmassa tai muulla vastaavalla tavalla. Ammattiliitto toimittaa veroviranomaisille selvityksen peritystä jäsenmaksusta.
Työsuhteen päättyessä päättyy jäsenmaksuperintäsopimus automaattisesti. Työsuhteen päättyessä tehdään ilmoitus ammattiliitolle.
Ammattiliitto toimittaa työnantajalle jäsenmaksuperintään liittyvät tie- dot ja lomakkeet työntekijäkohtaisen jäsenmaksuperinnän suorittamiseksi. Ammattiliitto toimittaa tiedoksi työnantajaliitolle kaiken yleisen tiedon, minkä se ay-jäsenmaksun perinnästä toimittaa yrityksille.
Perintäjärjestelmässä käytettävän sopimuksen, päättymisilmoituksen ja muut lomakkeet kustantaa ammattiliitto.
6 § Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2017 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
MATKAILU-JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 51

   52   53   54   55   56