Page 26

Sytyke_4_2015

KUUTAMOLLA 26 Sytyke 4 • 2015 Esteettömyys ja käytettävyys Meillä on nyt käsiteltävänä kaksi ter-miä, joiden helppous ei ole kovin-kaan yksiselitteinen. Joten on aihet-ta jonkin verran käyttää aikaa näi-den termien määrittelyyn ja sen sel-vittämiseen, että mistä oikein on kyse. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sivuillansa määrittelee es-teettömyyden seuraavasti: Esteettömyys tarkoittaa tuotteen, tilan tai palvelun helppoa lähestyttävyyt-tä. Haaga-Helian määritys käytettävyydelle taas on: Käytettävyydellä ei ole yleisesti hyväksyttyä määri-telmää. Käytettävyyden määrittely riippuu määritte-lijästä (sys48D, Tietojärjestelmän kehittäminen 12 ov). No niin. Termit määritelty! Koska käytettävyys on terminä hyvinkin vapaa-mielinen ja esteettömyys jo luontaisesti pyrkii ra-joittamaan mahdollisimman vähän, otan tässä ko-lumnissa oikeuden kehittää näille molemmille ter-meille selkeän määritelmän, joka itse asiassa pätee molemmille. Esteettömyys ja käytettävyys tarkoitta-vat tietojärjestelmä- ja muussakin mielessä sitä, että käyttö ei harmita (haluaisin ytimekkyyden nimissä käyttää tuon harmittaa-verbin sijasta hieman iske-vämpää ja kansanomaisempaa termiä, mutta kos-ka tämä lehti on tarkoitettu myös lasten luettavaksi, niin jätän haluni huomiotta). Jos järjestelmän käyttö alkaa harmittaa, niin aika usein jommastakummas-ta löytyy ongelmia. Näin ollen, perusmatemaattisen tietokantanor-malisoinnin sääntöjen mukaisesti voimme sulauttaa nämä kaksi termiä. Vaikkakin ne tarkoittavat vähän eri asioita, on niiden vaikutus negatiivisessa mieles-sä sama. Voisimme keksiä vaikka uuden, näistä kah-desta johdetun, sanan. Esimerkiksi käysteettämyys. Finnolingvistiaficionadona korvani räjähtävät moi-sesta termistä, joten ehkä pitäisi hakea jotain tuon harmituksen kautta. Käytettävyys ja esteettömyys ovat lisäksi sanoja, joita voidaan käyttää monessa eri yhteydessä ja niinpä kaksi ihmistä saattaa puhua samalla termillä kahdesta ihan eri asiasta. Näin ollen harmituksen kautta saataisiin yleistermiksi harmit-tomuus, jota sanana voidaan käyttää myös mones-sa eri yhteydessä. Harmittomuus tietojärjestelmien käytössä kertoo, että sitä on mukava käyttää. Ei sitä ennen tuollaisia asioita pohdittu. Yhdistän eritoten tuon käytettävyys-aspektin nousseen pin-nalle SAP:n keksimisen jälkeen. Jossain se menee ihmisillä raja. Ennen ei myöskään puhuttu mistään esteettömyydestä muuta kuin naimisiinmenon yh-teydessä. Tietojärjestelmiä käyttivät joko valkotak-kiset arvokkaat herrat tai villapaitaiset puukenkiin sonnustautuneet arvokkaat herrat. Mitä vaikeam-pi käyttöliittymä, sitä arvokkaampia herrat olivat. Tämä liittyy suoraan Guru-asteikkoon. Mutta sit-ten tuo peijakkaan tietojärjestelmämaailma levisi niin, että nyt jokaisella pöhköllä kadunmiehellä on monta käyttöliittymää näpeissään. Ja nämä pöhköt kadunmiehet (anteeksi naiset diskriminointi) ovat valitettavasti maksavia asiakkaita. Jotka äänestävät jaloillaan tai rahoillaan tai jopa molemmilla. Täs-tä syystä nämä ennen niin raudanlujien aateekoo-ammattilaisten mielestä oudot pseudotieteet ovat niin suosittuja nykyään. Niistä nimittäin saattaa olla kiinni firman tulevaisuus. Jos näihin asioihin ei kiin-nitä riittävästi huomiota, niin voi olla, että huomaa kohta olevansa Microsoftilla töissä. Mutta lähestyttävyys? Tarkoittaakohan se kännyk-kä- applikaation kohdalla sitä, että on helppo kä-vellä siihen pöydän ääreen, jossa kännykkä lojuu? Vai sitä, kuinka helposti siellä kännykän omassa maailmassa siihen sovellukseen pääsee? Jos app-likaatio on introverttiä tyyppiä, on lähestyttävyys hyvin vaikeaa, varsinkin jos itsekin on introvert-ti. Siinä sitä helposti sitten kaksi tuppisuuta yrittää saada asiaansa toimitettua, toinen haluaisi käyttää ja toinen tulla käytetyksi, mutta kun lähestyttävyys ei tue esteettömyyttä, niin käytettävyyskin jää sitten nollatasolle. Ja sekös sitten harmittaa, mutta se on enemmän itseharmitusta ja siitä saa syyttää vain it-seään. Vaikkakin yleensä kaikki, joiden olisi syytä syyttää vain itseään, ovat hyvin päteviä keksimään syitä muista kuin itsestään. Jopa niin hyviä, että se tapahtuu usein ihan itsestään. Mutta sitten taas toisaalta, joulu on tulossa! l


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above