Page 3

Sytyke_4_2015

n PÄÄKIRJOITUS Matti Vuori on Sytykkeen KäytettävyysOSY:n perustajajäsen ja tutkinut aihepiirin asioita inhimillisistä virheistä tulevaisuuden käyttöliittymien kehittämiseen. Tässä numerossa on teemana käytettävyys. Osa lukijoista miettii, Sytyke 4 • 2015 3 n SISÄLTÖ että onpas vanhanaikaista! Eikö nyt pitäisi miettiä käyttäjä- ja asiakaskokemusta tai peräti liiketoimintakokemusta tai yhtei-sökokemusta? Kyllä. Ehdottomasti pitäisi, mutta hyvä käytettävyys ja esteettömyys ovat hyvän käyttäjäkokemuksen edellytys ja mahdollis-tajat. Taloa ei voi rakentaa, elleivät perustukset ole kunnossa, vaikka sitä usein tunnutaankin yritettävän. Käytettävyyden ja esteettömyyden merkitys on suurempi kuin koskaan aikaisemmin paradoksaalisesti juuri siksi, että tiedämme ohjelmistojen ja tietojärjestelmien laadun olevan niin monimuotoinen ja rikas ko-konaisuus. Toisaalta, jos vuosikymmen sitten väitettiin, että tietotekniikan laatu on tärkeää, kun ohjelmistoja ja prosessoreita on kaikkialla, niin nyt tiedämme maail-mamme tietoteknistämisen olevan vasta puolivälissä – mm. esineiden Internet ja robotiikka ovat vasta tulossa ja nostavat esille jälleen uusia käytettävyyden haasteita (ja vanhoja haasteita vaihtuneessa kontekstissa). Numeron teemat ovat osaamisalueina sellaisia, että postmodernilla totuuden uu-delleenmäärittelyllä, kauppiaiden puhetaidolla tai kollektiivisella hypetyksellä ei voi ohittaa sitä, mitä tutkimus osoittaa toimivaksi tai kehnoksi. Lehden ”toimeksian-nossa” toivottiinkin tutkimukseen pohjautuvia juttuja ja sellaisia saatiin. Aihees-tamme ei kovin usein tehdä kokonaista lehteä, mutta nyt onkin harvinaisuuden korvikkeeksi tai ansiosta saatu loistavan moninäkökulmainen kattaus asioita. Lehti luotaa erinomaisesti käytettävyyden nykyistä haasteiden kenttää laidasta laitaan ja antaa toivon mukaan lukijoille paljon ajattelun eväitä. Samalla se muistuttaa siitä, miten maassamme ja yhteisössämme on melkoinen joukko erilaisia tämän aihepii-rin asiantuntijoita, joiden osaamista kannattaa käyttää järjestelmien ja tuotteiden kehittämisessä. Keskinkertainen ei saa enää riittää. Toimituskunta toivottaa erinomaista lukijakokemusta! Matti Vuori JULKAISIJA Systeemityöyhdistys Sytyke ry Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo vaihde: 020 741 9898 PÄÄTOIMITTAJA Eija Kalliala Paatoimittaja (at) sytyke.org TAITTO Lönnberg Print & Promo TOIMITUSKUNTA 4/2015 Timo Jokela Matti Vuori Eija Kalliala LISÄTIETOJA LEHDESTÄ www.sytyke.org/lehti TILAUKSET 2016 Sytyke-lehti sisältyy Sytyke ry:n jäsenmaksuun Vuositilaus 36 € Irtonumerot 10 € VUODEN 2016 NUMEROT 1. Palvelumuotoilu, 17.3.2016 2. Tietoturva, 12.5.2016 3. ICT-osaajia työelämään, 6.10.2016 4. Laivaseminaari, 1.12.2016 PAINOS Painos 2500 kpl ISSN 2323-8275 (painettu) ISSN 2323-8283 (verkkojulkaisu) 3. vuosikerta ILMOITUSHINNAT 2016 Takakansi (A4) 600€ Sisäkannet (A4) 500€ Sisäsivut (1 x A4) 400€ Sisäsivut (1/2 x A4) 300€ Sisäsivut (1/4 x A4) 200€ Arvonlisävero 0%. Vakiopaikan vähintään vuodeksi varanneille 20 % alennus. Toimitus ei ota vastuuta kirjoittajien mielipiteistä eikä asiavirheistä. ISSN 2323-8275 3   Pääkirjoitus • Matti Vuori 4 Verkkosivustojen käytettävyys uusiin korvin • Tapio Haanperä, Sirpa Riihiaho 6   Käytettävyys avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksessä – haasteita ja mahdollisuuksia • Mikko Rajanen 8 Käytettävyyden vaikuttavuus – käytettävyyden lenkki bisnekseen • Timo Jokela 10 Käyttökokemustavoitteiden hyödyntäminen – Case konttinostureiden etäohjauskonsoli • Hannu Karvonen, Eija Kaasinen, Hanna Koskinen 13 Sytyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö 2014–2015-kilpailun voittaja 14 Käytettävyyttä terveysteknologiaan – viranomaisvaatimukset ja markkinoilla menestyminen • Terhi Holappa 18   Tilit selviksi – ikäihmisten digipalveluissa on vielä kehittämistä • Aulikki Uusitalo-Kasvio 20 Missä laajuudessa käyttäjät mukaan? Ohjenuorana kehittäjien ja käyttäjien välinen sosiaalinen etäisyys • Mikael Johnson 22  Palveluiden käytettävyyden ja esteettömyyden perustelu ja edistäminen • Henry Haglund 24  Digitaaliset palvelut ja käyttökokemus it-tradenomien opetuksessa • Niina Kinnunen 26  Kolumni: Kuutamolla


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above