Page 115 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 115

 Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Kuviot
 Kuvio 7. Työttömyysasteet työvoimatutkimuksen mukaan. Vuodesta 1989 alkaen ILO/EU- määritelmän mukaan
Chart 7. Unemployment rates by Labour Force Survey. From 1989, according to ILO/EU de nition
 18 % 1618 1416 1214 1012
810 68 46 24
02
1986'87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
 %
                                     0
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
1986'87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Kuvio 7. Työttömyysasteet työvoimatutkimuksen mukaan. Vuodesta 1989 alkaen ILO/EU-määritelmän mukaan
Kuvio 8. Työttömät työvoimatutkimuksen sekä työnvälitystilaston mukaan.
Kuvio 7. Työttömyysasteet työvoimatutkimuksen mukaan. Vuodesta 1989 alkaen
Chart 7. Unemployment rates by Labour Force Survey. From 1989, according to ILO/EU
Kausipuhdistetut neljännesvuosiluvut
ILO/EU-määritelmän mukaan
definition
Chart 8. Unemployed persons according to the Labour Force Survey and according to the LähCdhe:aTritla7s.tokUenskeums,pTlyoöyvmoimeanttutrkaimteus -bSyoLuracbe:oSutratFisoticrsceFinSlaunrdv,eLya.boFurroFmorc1e9S8u9rv, eayccording to ILO/EU
Employment Service Statistics. Seasonally adjusted quarterly gures
definition
600 '000 heLnäkhildöeä: T- iplaesrtsookenskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
 600 '000 henkilöä - persons
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
01993
pe
m
a
o
Em
T
loy
yön
men
välit
tS
ystil
rvic
ast
eS
tatis
tics
Työnvälitystila
Employment Service
sto
Statistics
Työ
voi
atu
tkim
us
L
bour Force Survey
Työvoimatutkimus
Labour Force Survey
'94
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
                 01993 K'94uvi'9o58.'96Ty'9ö7ttö'9m8ät'9t9yö'v00oim'0a1 tu'0tk2im'0u3ks'0e4n 's05ek'ä06työ'0n7vä'0l8itys'0t9ila's1t0on'1m1 u'1k2aa'1n3. '14 '15 Kausipuhdistetut neljännesvuosiluvut
'16 '17
             Kuvio 8. Työttömät työvoimatutkimuksen sekä työnvälitystilaston mukaan.
Chart 8. Unemployed persons according to the Labour Force Survey and according
Kausipuhdistetut neljännesvuosiluvut
to the Employment Service Statistics. Seasonally adjusted quarterly figures
9*
Chart 8. Unemployed persons according to the Labour Force Survey and according to the Employment Service Statistics. Seasonally adjusted quarterly figures


   113   114   115   116   117