Page 120 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 120

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
30. TYÖTTÖMYYSASTEET ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSALUEITTAIN TYÖVOIMATUTKIMUKSEN PERUSTEELLA
UNEMPLOYMENT RATES BY ADMINISTRATIVE DISTRICT ACCORDING TO THE LABOUR FORCE SURVEY
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1991 1992 1993 1994 1995
Koko maa
Whole country
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalue - Administrative district
Uusimaa Varsinais- Sata- Häme Pirkan- Kaakkois- Etelä- Pohj.- Pohj.-
Suomi kunta maa Suomi Savo Savo Karjala
Keski- Et.- Poh- Suomi janmaa
Pohjan- maa
P.-Poh- janmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenan- maa
Prosenttia - Per cent
6,6 4,2 4,8 7,8 6,9 7,4 7,7 7,8
11,7 9,0 10,0 13,9 13,1 13,4 12,1 12,7 16,3 13,2 14,8 17,2 18,5 18,0 16,8 17,8 16,6 13,9 15,0 17,4 18,4 17,2 17,7 17,1 15,4 12,0 13,5 17,0 16,6 16,6 15,7 16,5
7,5 9,5 9,1 7,6 6,6 8,4 10,4 9,0 12,2 14,6 13,5 11,4 10,2 13,5 17,1 15,9 18,4 20,6 17,6 16,6 12,9 19,0 20,3 21,4 17,6 19,7 19,5 16,8 14,2 18,5 20,7 22,0 17,9 20,0 19,0 15,1 13,8 17,1 22,4 21,2
19 9 6 14,6 11,2 11,6 15,7 16,4 16,5 15,0 15,9 17,5 17,5 18,9 14,8 12,3 15,8 22,6 21,1
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
12,7 9,5 10,4 13,4 13,4 12,9 12,4 13,8 15,6 17,4 16,2 14,6 8,4 15,5 23,5 20,4 11,4 7,6 9,4 12,6 12,3 11,5 13,3 13,3 14,7 15,1 15,2 11,5 8,7 15,0 18,1 19,8 10,2 6,4 8,1 12,2 10,8 10,2 12,5 13,6 12,6 15,1 13,5 11,1 9,4 13,6 15,9 16,3
9,8 6,3 7,6 10,9 10,4 10,4 11,4 13,8 11,8 15,1 12,0 10,4 9,0 11,7 19,4 17,6
9,1 5,5 8,0 10,3 9,9 9,3 9,4 12,5 13,1 14,8 11,7 9,1 7,7 12,0 17,7 16,3 9,1 5,8 7,4 9,4 8,9 9,6 10,6 11,3 12,0 15,5 11,9 8,9 6,8 13,0 16,5 16,2 9,0 6,5 8,1 9,1 8,6 10,1 9,7 9,4 10,7 15,1 11,5 7,8 7,1 11,5 17,0 15,6 8,8 6,5 8,0 10,0 8,3 8,8 9,2 10,8 10,7 14,5 12,1 7,7 7,7 10,5 17,5 12,9 8,4 6,1 6,7 9,0 8,7 8,9 9,1 10,1 10,0 13,1 11,8 6,5 6,7 10,3 16,6 14,0
7,7 5,4 6,3 7,3 8,0 7,9 9,2 11,5 9,8 10,4 10,3 7,3 6,4 9,8 17,1 12,4
6,9 5,0 6,0 6,6 6,5 6,2 7,7 8,7 9 ,8 12,5 8,9 6,1 5,1 8,2 15,7 10,9 6,4 4,8 5,5 6,0 6,0 7,0 7,2 7,9 7,8 10,7 8,1 5,4 5,0 8,3 11,2 9,9
8,2 6,2 7,73,5 8,0 10,0 9,1 9,6 10,8 13,0 11,2 7,9 6,1 10,0 9,3 11,6
8,4 6,4 8,1 8,8 9,0 9,7 10,6 7,9 10,0 12,5 9,9 8,2 6,7 10,2 9,0 11,3 3,1
7,8 5,8 7,9 6,1 7,8 9,6 10,2 7,7 10,3 12,3 9,6 7,4 6,1 8,7 8,3 10,2 2,7 7,7 6,3 7,7 7,4 7,5 9,2 7,3 9,1 8,2 11,7 9,1 7,0 5,7 9,6 11,4 10,4 1,7 8,2 6,7 8,9 7,7 7,5 9,4 8,8 10,8 8,1 12,5 10,0 7,6 5,3 9,9 11,5 10,5 3,9 8,7 7,3 9,6 7,5 8,5 9,5 10,2 9,7 8,6 10,4 10,4 7,9 6,5 10,2 16,9 9,7 4,1 9,4 8,0 10,2 9,1 8,9 10,7 11,1 9,6 9,7 10,7 11,5 8,9 6,6 10,3 14,9 11,8 4,7
8,8 7,4 9,6 9,5 7,5 10,8 10,3 10,1 9,3 14,4 10,6 7,8 5,2 9,8 10,4 10,7 4,0
I 6,6 4,6 5,0 6,1 6,3 6,9 8,0 10,5 9,2 13,4 9,3 5,8 5,7 7,7 13,6 10,2 II 7,3 5,6 6,0 7,6 6,7 8,0 7,7 8,7 9,7 11,4 7,9 6,8 6,0 9,9 9,0 11,7
III 5,6 4,4 5,1 4,9 5,5 6,7 6,3 6,1 6,2 8,7 6,8 3,7 3,9 6,8 10,8 7,5
IV 6,0 4,3 5,7 5,2 5,5 6,2 6,9 6,5 5,8 9,4 8,6 5,1 4,5 8,6 11,7 10,2
I 7,6 5,5 6,6 6,8 7,1 8,3 8,6 9,3 11,2 14,0 11,2 7,5 5,4 8,6 13,4 11,3 II 9,6 7,5 8,1 8,3 8,7 11,5 10,1 11,1 13,0 14,6 13,1 8,4 7,2 12,6 10,3 13,6
III 7,5 5,7 6,6 6,3 7,6 10,0 8,0 8,7 8,8 10,1 9,6 8,9 5,3 10,3 5,9 10,2
IV 8,2 6,2 8,1 8,7 8,5 10,2 9,6 9,3 10,3 13,0 10,9 6,6 6,3 8,4 7,7 11,1
11
I 9,3 6,7 8,6 10,0 10,9 11,0 11,0 10,7 11,1 14,8 11,1 8,1 7,9 10,3 11,1 4,613,6
II 9,6 7,5 9,5 11,6 9,0 10,6 10,9 7,5 11,4 15,0 10,9 9,8 8,0 11,9 8,2 14,3 4,2
III 7,3 5,6 7,6 7,4 8,8 8,0 9,6 6,7 9,5 11,6 7,8 7,2 4,5 9,0 6,2 7,9 2,0
IV 7,4 5,7 6,8 5,9 7,2 9,4 10,9 6,9 8,0 8,8 9,7 7,8 6,3 9,5 10,4 9,0 1,5
I 8,6 6,0 8,7 7,3 9,3 10,1 12,6 6,8 10,3 12,9 11,0 8,8 8,3 10,5 9,5 12,0 1,6 II 8,8 6,2 7,9 7,5 8,3 10,7 11,8 9,2 12,4 13,4 10,9 9,6 7,8 11,4 9,4 12,4 2,5
III 6,8 5,8 7,4 4,8 6,4 9,2 8,1 6,9 9,1 11,7 8,4 4,8 3,9 5,8 7,4 7,1 3,3
IV 6,9 5,4 7,6 4,7 7,4 8,5 8,3 7,7 9,4 11,0 7,9 6,2 4,4 7,0 7,1 9,0 3,4
I 8,0 6,1 7,6 8,1 9,7 8,4 8,2 9,1 7,1 13,7 9,7 7,8 7,3 11,3 9,9 10,7 1,6 II 8,6 7,3 9,0 7,2 8,7 10,0 7,7 9,9 10,1 11,9 9,5 7,6 6,7 10,6 10,4 12,4 1,0
III 7,1 5,9 6,8 8,7 6,5 9,6 6,4 8,4 8,1 10,1 7,8 5,8 5,3 7,8 10,6 8,3 2,7
IV 7,0 5,8 7,2 5,6 5,0 8,7 6,8 9,2 7,7 11,0 9,6 6,9 3,6 8,9 15,0 10,0 1,6
I 8,8 6,4 10,9 8,7 8,6 10,1 8,6 12,0 9,0 15,0 11,5 7,5 6,2 10,0 14,0 11,9 5,1 II 9,1 7,5 9,7 8,8 7,5 9,4 11,6 12,3 7,9 14,7 10,7 8,2 7,1 11,8 12,8 12,1 5,6
III 7,1 6,2 7,7 6,6 7,0 9,0 7,0 8,1 7,6 9,8 7,6 7,6 3,8 7,9 8,2 8,0 2,2
IV 7,7 6,7 7,3 6,7 7,0 9,3 7,7 10,9 7,8 10,3 10,4 6,9 4,2 9,9 11,3 10,0 2,8
I 9,0 7,3 8,9 8,2 8,4 9,9 12,0 12,5 8,0 13,7 11,2 10,2 8,4 10,1 16,9 9,1 3,6 II 9,6 8,0 10,7 8,1 9,7 10,0 10,2 9,3 9,9 11,3 12,9 8,8 6,6 12,0 17,9 13,4 5,5
III 7,5 6,8 8,6 6,1 7,2 8,7 8,8 7,3 8,2 6,3 9,0 5,1 5,0 9,2 15,0 7,3 3,2
IV 8,4 7,3 10,0 7,8 8,8 9,3 9,8 9,6 8,1 10,3 8,3 7,6 5,9 9,2 17,6 9,0 4,0
I 9,7 8,3 10,3 9,9 9,2 11,4 11,3 8,9 10,1 12,3 9,3 10,9 7,4 11,2 15,3 11,3 4,2 II 10,7 9,2 11,1 12,3 9,9 11,7 12,3 9,7 12,4 13,9 13,9 8,6 7,6 11,7 14,6 13,5 4,9
III 8,4 7,4 8,9 6,9 7,9 8,9 9,1 9,4 9,2 7,2 12,1 7,4 5,4 9,3 14,9 11,3 4,4
IV 8,7 7,2 10,3 7,0 8,7 10,9 11,6 10,4 7,0 9,3 10,6 8,5 6,1 8,9 15,0 11,1 5,4
I 9,6 8,0 10,8 10,1 7,1 12,0 11,8 9,9 9,5 14,8 10,6 10,1 6,3 11,2 12,6 12,6 3,1 II 10,0 8,7 9,9 10,6 8,1 11,4 12,5 11,8 10,4 14,4 11,9 9,6 6,4 11,8 10,7 12,8 4,4
III 7,6 6,0 8,4 9 ,7 7,1 9 ,8 8,6 7,9 8,9 13,5 10,0 6,1 3,9 7,5 5,4 8,8 4
IV 8,0 6,8 9,5 7,7 7,5 9,9 8,3 10,7 8,5 15,1 10,0 5,3 4,1 8,6 12,7 8,4 3,9
2017
1. Katso alaviite taulukkoon 26. - See note to table 26.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
I 9,3 8,2 9,2 7,8 8,0 11,6 11,8 14,0 7,1 12,4 12,4 7,7 4,9 10,8 15,2 11,6 2,1
53*


   118   119   120   121   122