Page 136 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 136

Painettu
ISSN 0787-510X
ISBN 978-952-327-268-2 Verkkojulkaisu
ISSN 1797-5085
ISBN 978-952-327-269-9
Paino: Lönnberg Print & Promo, Helsinki 2017


   132   133   134   135   136