Page 45 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 45

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Artikkeleita
Kuvio 7. Vuosina 2012-2014 yrityksessä toteutetut innovaatiot, %
Lähde: Eurostatin innovaatiotilasto. Maat on järjestetty sen mukaan nousevaan järjestykseen, onko yrityksessä tehty joku innovaatio.
45


   43   44   45   46   47