Page 46 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 46

Artikkeleita Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuvio 8. Osuus yrityksistä, jotka ottivat käyttöön seuraavia organisaatioinnovaatioita vuosien
2012–2014 aikana, %
Lähde: Eurostatin Innovaatiotilasto.
46


   44   45   46   47   48