Page 49 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 49

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Artikkeleita
Kajanoja, L. (2012). Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen. Euro & Talous, 20(5), 85-95.
Kankaraš, M., Montt, G., Paccagnella, M., Quintini, G. ja Thorn, W. (2016). Skills matter: Further results from the survey
of adult skills. OECD skills studies. OECD publishing.
Kauhanen, A., Maliranta, M., Rouvinen, P. ja Vihriälä, V. (2015). Työn murros – riittääkö dynamiikka? Etla B 269. Helsinki: Taloustieto Oy.
Lemos, R., Choudhary, A., Reenen, J. V. ja Bloom, N. (2016). Management in Pakistan. First evidence from Punjab. International Growth Center, Working Paper.
Maliranta, M. (2010). USA:n dynaamisuus jatkaa hiipumistaan. Tilastokeskus, Tie- to&trendit, syyskuu 2010, sivut 14-17.
Maliranta, M. (2011). Suuri kuoppa; Suomen hyvät työllisyysluvut kätkevät tuottavuuden romahduksen. EVA, EVA analyysi No. 18.
Maliranta, M. (2014). Suomen kustan- nuskilpailukyvyn ongelmat korjautuvat hitaasti. Talous ja yhteiskunta, 42(3), 2-11.
Maliranta, M. (2016). Reaalisten yk- sikkötyökustannusten kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät Suomessa ja Ruotsissa. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 112(1), 22-46.
Maliranta, M. (2017). Tieto- ja viestintäte- knologia, tuottavuus ja ”luova tuho”. Teoksessa M. Lehti ja M. Rossi (toim.), Digitaalinen Suomi 2017 (s. 567-581). Van- taa: ERWEKO Oy.
Maliranta, M. ja Määttänen, N. (2015). An augmented static olley–pakes produc- tivity decomposition with entry and exit: Measurement and interpretation. Eco- nomica, 82, 1372-1416.10.1111/ecca.12159
Maliranta, M., Rouvinen, P. ja Ylä-Ant- tila, P. (2010). Finland's path to global productivity frontiers through creative destruction. International Productivity Monitor, 20, 68-84.
Maliranta, M. ja Valmari, N. (2017).
Suomen teollisuustuotannon uudistumi- nen tuotantolinjatasolla. Julkaisematon käsikirjoitus, Toukokuu 2017,
Maliranta, M. ja Vihriälä, V. (2013).
Suomen kilpailukykyongelman luonne. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Raportit No. 9.
McCormack, J., Propper, C. ja Smith, S. (2014). Herding cats? Management and university performance. The Economic Journal, 124(578), F534-F564.
McGowan, M. A. ja Andrews, D. (2015).
Labour market mismatch and labour productivity: Evidence from Piaac data. OECD Economic Department Working Papers(1209).
Ohlsbom, R. (2017). Suomen teollisuuden toimipaikkojen johtamis- ja organisoin- tikäytännöt. Julkaisematon käsikirjoitus, Toukokuu 2017,
Pajarinen, M. ja Rouvinen, P. (2014).
Kilpailukyky a la Imd ja Wef. Helsinki: Taloustieto (ETA B263).
Statistics, O. f. N. (2017). Management practices and productivity among man- ufacturing businesses in great britain: Experimental estimates for 2015
49


   47   48   49   50   51