Page 5 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 5

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2017
Juhlavuosi 2017
Juhlavuosi 2017
Hyvä lukija, Työpoliittinen aikakauskirja täyt- tää kuluvana vuonna 60 vuotta. Lehden histo- ria alkoi vuonna 1957 kulkulaitosten ja yleis- ten töiden ministeriöstä. Julkaisevia ministe- riöitä on ollut matkan varrella neljä ja lehti on ilmestynyt kolmella nimellä. Parhaat asiat kui- tenkin pysyvät: alusta saakka ideana on ollut artikkelimuotoisten katsausten ja työvoimati- lastojen yhdistelmä. Tällä linjalla olemme pysy- neet. Juhlavuoden kunniaksi olemme laatineet 60-vuotislogon, joka esiintyy lehdessä koko vuoden ajan. Olemme myös uudistaneet lehden ulkoasun. Juhlavuosi tulee näkymään lehdessä muutoinkin. Lehti on hyväksytty mukaan Suomi 100 -ohjelmaan. Me juhlistamme 100-vuotiasta itsenäistä Suomea oman juhlavuotemme kautta. Työteliästä juhlavuotta!
Heikki Räisänen
päätoimittaja • Editor-In-Chief
5


   3   4   5   6   7