Page 6 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 6

PÄÄTOIMITTAJA • EDITOR-IN-CHIEF
Heikki Räisänen puh./tel. 029 507 7118
TOIMITTAJA • EDITOR
Päivi Järviniemi puh./tel. 029 504 9089
TOIMITUSSIHTEERI • EDITOR
Sirpa Kukkala
puh./tel. 029 506 3549
sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.  e-mail:givenname.surname@tem. 
TOIMITUSNEUVOSTO • EDITING COMMITTEE
Tuija Oivo, puheenjohtaja Johanna Alatalo
Martti Myllylä
Pekka Tiainen
Hanna Hämäläinen
Petra Tarjanne
Tiina Tikka , varapuheenjohtaja Sami Teräväinen
Jouni Nupponen
Elise Ramstad
Heikki Räisänen, asiantuntija Päivi Järviniemi, asiantuntija Petri Syvänen, asiantuntija Sirpa Kukkala, asiantuntija
TOIMITUKSEN OSOITE • ADDRESS
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
TILASTO-OSIO • STATISTICS
Petri Syvänen
puh./tel. 029 504 8050
Kaisa-Mari Kuusela
puh./tel. 029 504 8294 sähköposti/e-mail: etunimi.sukunimi@ tem. 
JULKAISIJA • PUBLISHER
Työ- ja elinkeinoministeriö Työpoliittinen aikakauskirja internetissä: www.tem. /aikakauskirja
Tähän julkaisuun sisältyvä aineisto on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä. Lainattaessa on lähde kuitenkin mainit- tava. Tekijän nimellä julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajien omia näkemyksiä, jotka eivät välttämättä vastaa ministeriön kantaa.
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET TAK.tilaukset@lonnberg. 
IRTONUMEROMYYNTI
http://julkaisutilaukset.valtioneuvosto. 
Vuositilaus 46 euroa/vuosi Irtonumero 23 euroa/kpl
6


   4   5   6   7   8