Page 69 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 69

Luettelot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukoiden luettelo VÄESTÖ JA TYÖVOIMA
Sivu
List of tables Page POPULATION AND LABOUR FORCE
1. Population from 15 to 74 years by
age and sex ....................................................18*
2. Population from 15 to 74 years by
activity ...........................................................19*
3. Labour force by age and sex .....................20*
4. Labour force participation by age
and sex ...........................................................21*
EMPLOYED PERSONS,,
5. Employed persons by industry, both
sexes (condensed classi cation) ............. 22*
6. Employed persons by industry, males (condensed classi cation) ........................ 23*
7. Employed persons by industry, females (condensed classi cation) ........................ 24*
8. Employed persons by industry................ 25*
9. Employed persons by industrial status .. 27*
10. Employed persons by normal hours
of work .......................................................... 28*
UNEMPLOYMENT
11. Unemployment and unemployment rates according to the Labour Force Survey ... 29*
12. Unemployment rates by age and sex according to the Labour Force Survey ... 30*
13. Unemployed jobseekers at the Employ- ment Service by sex, and persons laid o  and on reduced working week ..................31*
14. Unemployed jobseekers at the Emplo- yment Service by age and sex ................... 32*
15. Unemployed jobseekers at the Employment Service by occupation....... 33*
16. Unemployed jobseekers at the Employment Service by duration of unemployment............................................ 36*
17. Average duration of the completed spells of unemployment by age and sex................. 37*
1. 15-74-vuotias väestö iän ja sukupuolen mukaan ..........................................................18*
2. 15-74-vuotias väestö työvoimaan kuulumi- sen mukaan ...................................................19*
3. Työvoima iän ja sukupuolen mukaan ....20*
4. Työvoimaosuudet iän ja sukupuolen mukaan ..........................................................21*
TYÖLLISET
5. Työlliset toimialoittain, molemmat suku- puolet (supistettu luokitus) ..................... 22*
6. Työlliset toimialoittain, miehet (supistettu luokitus) ....................................................... 23*
7. Työlliset toimialoittain, naiset (supistettu luokitus) ....................................................... 24*
8. Työlliset toimialoittain ............................. 25*
9. Työlliset ammattiaseman mukaan ......... 27*
10. Työlliset normaalin työajan mukaan ..... 28*
TYÖTTÖMYYS
11. Työttömyys ja työttömyysasteet työvoima- tutkimuksen mukaan ................................ 29*
12. Työttömyysasteetiänjasukupuolenmu- kaan, työvoimatutkimuksen perusteella..30*
13. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä sukupuolen mukaan sekä lomautetut ja lyhennetyllä työviikolla olevat .................31*
14. Työttömät työnhakijat iän ja sukupuolen mukaan ......................................................... 32*
15. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä ammateittain ............................................... 33*
16. Työttömät työnhakijat työttömyyden kes- ton mukaan .................................................. 36*
17. Päättyneiden työttömyysjaksojen kes- kimääräinen kesto iän ja sukupuolen mukaan ......................................................... 37*
2*


   67   68   69   70   71