Page 7 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 7

Sisällys
Pääkirjoitus
Työvoimapolitiikan ideat ja käytäntö...................................... 9
Heikki Räisänen
Artikkeleita
Työvoimapolitiikan ajattelumallit ja käytännöt ovat
eläneet eri sykleissä .................................................................. 11
Heikki Räisänen
Kirkonkirjoista web-tiedonkeruuseen ja reaaliaikaisiin rekisterei- hin – työvoiman tilastointia 1700-luvulta nykypäivään ....... 23
Marianne Keyriläinen - Liisa Larja – Aura Pasila - Netta Hiitola
Johtamisen laatu, talouden uudistuminen ja tuottavuus: arvioita Suomen tilasta............................................................. 33
Mika Maliranta
Katsauksia ja keskusteluja
Kuinka nopeasti työttömyys laskee – riippuu tilastosta .... 50
Johanna Alatalo - Erno Mähönen
Työvoima-asiat ovat terminologian värikäs aarreaitta ...... 56
Heikki Räisänen
UUTTA TYÖ- JA YRITTÄJYYSTUTKIMUKSEN
ALALTA .............................................................................................. 62
NYT INOM ARBETS- OCH ENTREPRENÖRSKAPSFORSKNING ....................................... 63
ENGLISH SUMMARIES ................................................................ 64
RECENT EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP STUDIES ........................................................................................... 67
KUVIOIDEN LUETTELO – LIST OF CHARTS ......................... 1* TAULUKOIDEN LUETTELO – LIST OF TABLES .................. 2* KUVIOT – CHARTS ........................................................................ 4* TAULUKOT – TABLES .................................................................. 17*
TAULUKOIDEN SELITYKSIÄ – EXPLANATORY
NOTES ..................................................................................... 58 - 63*
7


   5   6   7   8   9