Page 70 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 70

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Kuviot
TYÖNVÄLITYSTOIMINTA Sivu
18. Avoimet työpaikat työnvälityksessä amma-
teittain .......................................................... 38*
19. Työnvälitystoiminta: työnhakijat ............41*
20. Työnvälitystoiminta: avoimet työpaikat...42*
TYÖVOIMAPOLITIIKKA
21. Palveluissa olevat ....................................... 43*
22. Työvoimakoulutus ..................................... 44*
23. Työttömien toimeentuloturva................. 45*
KANSAINVÄLISTÄ TILASTOA
24. Siirtolaisuus................................................. 46*
25. Työttömyysasteet eräissä OECD-maissa..47*
ALUEELLISET TAULUKOT
26. Työvoima ELY-keskusalueittain ............. 48*
27. Työlliset ELY-keskusalueittain ............... 49*
28. Työllisyysasteet ELY-keskusalueittain työvoimatutkimuksen perusteella ......... 50*
29. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ELY-keskusalueittain .................................51*
30. Työttömyysasteet ELY-keskusalueittain työvoimatutkimuksen perusteella ......... 53*
31. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä ELY-keskusalueittain ................................ 54*
32. Työttömyyden kesto keskimäärin ELY-keskusalueittain ................................ 56*
33. Yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä
ELY-keskusalueittain ................................ 57*
EMPLOYMENT SERVICE, Page 18. Vacancies at the Employment Service by
occupation.................................................... 38* 19. Employment Service: jobseekers.............41* 20. Employment Service: vacancies.............. 42*
LABOUR MARKET POLICY
21. Participants in di erent services ............ 43* 22. Labour market training............................. 44* 23. Unemployment security ........................... 45*
INTERNATIONAL STATISTICS,,
24. Migrations to and from Finland.............. 46*
25. Unemployment rates in some OECD countries....................................................... 47*
TABLES BY DISTRICT
26. Labourforcebyadministrativedistrict..48*
27. Employed persons by administrative district........................................................... 49*
28. Employment rates by administrative district according to the Labour Force Survey ........................................................... 50*
29. Vacancies at the Employment Service by administrative district................................51*
30. Unemployment rates by administrative district according to the Labour Force Survey ........................................................... 53*
31. Unemployed jobseekers at the Emplo- yment Service by administrative district........................................................... 54*
32. The average duration of unemployment
by administrative district ......................... 56*
33. Jobseekers unemployed over a year, proportion of all unemployed, by administrative district............................... 57*
3*


   68   69   70   71   72