Page 72 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 72

Naiset -
Naiset -
72 73 71 72
%
Työvoimaosuus (%) Participation rate (%)
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuvio 1. Työvoima ja työvoimaosuudet
Chart 1. Labour force and labour force participation rates 73 %
'000
Kuviot
2720
2'0700 2720
2680 2700
2660
2680
2640 2660
2620 2640
2600 2620
2580
2600
2560
2580
2540
2520 2560
2500 2540 2480 2520 2460 2500
70
69 70
TyövoTimyöavoimaosuus (%) Labour force
71 68 69
Participation rate (%)
67 68
66
67
65
66
64
63 65
62 64
61 63
Työvoima Labour force
60 62
1993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
Kuvio 1. Työvoima ja työvoimaosuudet
2480 2460
61
60
1993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
Kuvio 2. Työvoimaosuudet sukupuolen mukaan
Kuvio 1. Työvoima ja työvoimaosuudet
Chart 2. Labour force participation rates by sex '94
'95
'96 1993
'97 '94
1993
'98 '95
'99 '96
'00 '97
'01 '98
'02 '99 '03
'04 '00
'05 '01
'06 '02
'07 '03
'08 '04
'09 '05
'10 '06
'11 '07
'12 '08
'13 '09
'14 '10
'15 '11
'16 '12
Miehet - Males Naiset - Females
Miehet - Males Naiset - Females
%
50 55 60 65 70 75%
50 55 60 65 70 75
'13 '14 '15 '16
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
5*


   70   71   72   73   74