Page 74 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 74

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Kuviot
Kuvio 5. Työllisyysasteet ELY-keskuksittain
Chart 5. Employment rates by administrative district
Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Koko maa
2015 2016
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 Kuvio 5. Työllisyysasteet ELY-keskuksittain
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus -
7*
%


   72   73   74   75   76