Page 75 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 75

Kuviot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Kuvio 6. Työlliset toimialoittain
Chart 6. Employed persons by industry
850 `000 henkilöä - persons
750
650
550
450
350
250
150
Palvelut
Services
Liikenne
Transport
Rahoitus
Financing
Kauppa
Trade
Teollisuus
Manufacturing
Rakentaminen
Construction
Maa- ja metsätalous
Agricultur and forestry
50
1993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
Kuvio 6. Työlliset toimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
Chart 6. Employed persons by industry
Vuodesta2005lVäuhotdienstauu2d00e5nläThOtieLn20uu0d8entoTiOmLi2a0la0l8utokimitiualkaslueonkimtukuskeanamnu,kjoakaan,ajoihkaeuatihteauattaasomuutoksen. From 2005 basetdasonmnuuetwokTseOnL. F2r0o0m820in0d5ubsatsreiadl ocnlanseswi TcOatLi2o0n08wihnidcuhstcriaul csleasbsrifeicaktioin wsehriciehsc.ause
break in series.
8* Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus -Source: Statistics Finland, Labour Force Survey


   73   74   75   76   77