Page 79 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 79

Kuviot Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuvio 13. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä ikäryhmittäin, neljännesvuosittain
Chart 13. Unemployed jobseekers at the Employment Service by age, quarterly  gures
'000 henkilöä - 350000
'000 henkilöä - 350000
250000 300000
200000 250000
150000 200000
100000 150000
50000 100000
0 50000
1993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Kuvio 13. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä ikäryhmittäin, neljännesvuosittain 0
1993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Kuvio 14. TyöttömKäutvtioyö13n.hTayköitjtaötmtäyt ötytötnöhmakyijaytdtyeönnvkäelistytkosnesmsäuikäarayhnm, iktteäsint,onevlijäiknknoesinvuaosittain
Chart 14. Unemployed persons seeking jobs at the Employment Service by duration of 500 '000 henkilöä -
unemployment, duration in weeks
300000
450 500
400 450
350 400
300 350
250 300
200 250
150 200
100 150
50 100
0 50
'000 henkilö0ä- -4 viikkoa - 0 - 4 viikkoa -
5 - 26 viikkoa -
5 - 26 viikkoa - 27 - 52 viikkoa -
27 - 52 viikkoa -
Yli 52 viikkoa -
Yli 52 viikkoa -
Kuvio 14. Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan, kesto viikkoina
0
Kuvio 14. Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan, kesto viikkoina
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic A airs and Employment, Employment Service Statistics
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12*


   77   78   79   80   81