Page 81 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 81

Kuviot Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuvio 17. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevat
Chart 17. Number of persons participating services included in the activation rate
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic A airs and Employment, Employment Service Statistics
14*


   79   80   81   82   83