Page 83 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 83

Kuviot Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuvio 19. Työttömyysasteet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalueittain vuonna 2016
Chart 19. Unemployment rates by administrative districts in the year 2016
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
16*


   81   82   83   84   85