Page 15 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 15

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 15
Pelaaja ei olekaan kentällä yksin
HIETSU 09
Pelaajamäärä: 27
Valmentajat:
Lari Lummepuro ja Oskar Stubb
Joukkueenjohtaja:
Jarkko Paajanen
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: jarkko.paajanen@saunalahti. 
Vuoden pelaaja 2016:
Ari Harjamaa. Ari on aktiivi- nen harjoittelija joka antaa kaikkensa treeneissä sekä peleissä. Arilla on loistava pelisilmä ja maalintekotaito. Tahdonvoimaa vaikka muille jakaa.
Joukkueen motto / tekemi- sen tärkein tavoite Harjoitellaan keski ynees- ti ja pidetään hauskaa jal- kapallon parissa.
Joukkueen ominaispiirre
Into jalkapalloa kohtaan.
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla ja pelien välis- sä?
Harjoi elevat vetoja. Syö- vät eväitä.
Kauden kohokohta
Pinqviini-cupin tasaiset pelit aurinkoisessa säässä. Turnauksessa piti kohdata myös eka ulkomaalaisvas- tustaja, mu a he eivät saa- puneetkaan paikalle.
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Kannustavat pelaajia rei- lusti ja tasapuolisesti.
Pelaajille: mitä (vastuu)val- mentaja sanoo teille eni- ten?
Riviin! Ei saa pelleillä! Kuunnelkaa! Hyvä!
Pelaajille: mistä valmentaja kehuu teitä eniten? Hyvistä suorituksista mm. mahtava syö ö tai hyvä harhautus.
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta?
Valkut on kil ejä ja reilu- ja. Osaa valmentaa hyvin.
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Pelaaja ei ole yksin ken- tällä.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
E ä pelaaja oppii tekemään pelin kannalta oikeita pää- töksiä mahdollisimman no- peasti ja teknisesti oikein.


   13   14   15   16   17