Page 13 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 13

”Täällä on freesi ja innostunut ote hommaan, vaikka
välillä sähelletään kun
opetellaan uusia asioita uudella asuinalueella.
2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 13
PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY
Mitalit Pokaalit Lajipalkinnot Kaiverrukset
Palkinnot voittajille.
www.palkintotukku. 
Teollisuuskatu 21 (Vallila), 00510 Helsinki puh. (09) 728 7330, myynti@palkintotukku.  Avoinna ma–pe klo 9–17
tän laidalla ja pelien välissä?
Kysyvät pääsenkö jo ken- tälle, kaivavat nurmea ja tsemppaavat pelikavereita.
Kauden kohokohta
Kun voite iin tiukka matsi 3-2. Ensimmäinen ikinä fu- disleiri Eerikkilässä, heltei- nen keskikesän viikonlop- pu täynnä palloa ja uimista ja pari jätskiä päälle.
Hauska tilanne tai tapah- tuma
Kun Topi heite iin uimaan Hietsu Beach Fudis-turna- uksessa.
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Pelaajat: ”Kivoja. Jotkut te- kee töitä, jotkut katselee pe- liä ja kannustaa, jotkut aut- taa.”
Vanhempi: ”Vanhemman rooliinkin on oma kasvu- polkunsa, alkuajoista ol- laan mielestäni verkos- toidu u jo ihan kivasti ja koko ajan enemmän. On mukava tulla kentän laidal- le, kun on tu uja joita moi- kata ja joiden kanssa vaih- taa muutama sana.”
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten? ”Olkaa hiljaa!” (ystävälli- sesti). ”Varpaat valkoisel- le viivalle!”, ”Älkää balle-
rinat siellä tanssiko vaan pelatkaa.”
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta?
Kun Topi antaa kivasti oh- jeita. Se on taitava fudispal- lon vetämisessä. Kaikki on Topissa parasta.
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Opeteltu toimimaan ryh- mässä ja pelin säännöt al- kavat olla hallussa.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Kahden pelaajan välinen yhteistyö kentällä.
Sana on vapaa
Jojo: Jätkäsaaren uusi Cla- rion-hotelli hankki Selkä- meren kentälle lisämaalit – esimerkillistä kor eliyh- teistyötä. Kiitos myös van- hemmille ja muille jätkäsaa- relaisille/ruoholahtelaisille sekä seuralle, joiden aktiivi- suuden ja palau een kaut- ta olemme saaneet aje ua aluesuunnitelmiin Ruo- holahden koulun kentän muu amisen tekonurmek- si. Täällä on freesi ja innos- tunut ote hommaan, vaikka välillä sähelletään kun ope- tellaan uusia asioita uudella asuinalueella.


   11   12   13   14   15