Page 25 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 25

”Tehdään kunnolla, eikä laiteta
käsiä taskuun!
läpät joita kuulee kentällä
”Mä soitan Kontulan gän- gille”, ”mä vedin dabit” (ja tuhat eri versioita dabistä), Pogban tuuletukset.
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla ja pelien välissä? Katsovat toisten pelejä ja vetelevät (kun ei saa pelata kännykällä pelien välissä).
Kauden kohokohta
Molemmat joukkueet voi i- vat HesaCupissa kaikki pe- lit! Myös Eerikkilä oli kiva ja siellä joukkueen futiskat- somo.
Hauska tapahtuma
Pidimme isot kaudenpää- tösbileet teemana Hallo- ween. Paikalle pääsivät melkein kaikki lapset, si- sarukset ja vanhemmat ja meno oli sen mukaista. Juh- lassa palkitsimme kaikki pelaajat ja toivotimme uu- det tervetulleeksi. Niko ja Daniel pitivät henkilökoh- taisen puheen jokaiselle lapselle siitä, missä juuri hän oli onnistunut kauden aikana.
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Intohimoisia
2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 25 Valmentajille: mikä on tär-
PPJ sai UEFA:n tukea
kenttähankkeelle
PPJ suunni elee jatkuvasti uusia olo- suhdehankkeita. Yksi vaihtoehto on Ruukinlahden puiston ken ä Länsi-
väylän eteläpuolella Lau asaaressa. Alu- eelle tulisi Hernesaaren kaltainen teko- nurmiken ä ja talveksi noste ava kupla.
PPJ:lle myönne y 20 000 euron UEFA:n HatTrick-tuki on vasta yksi askel tässä han- keprosessissa, joka on alkuvaiheessa vaa- tien vielä rakennuslupia ja lisärahoitusta.
Euroopan jalkapallolii o (UEFA) tukee olosuhdehankkeita kaikissa jäsenmaissa. UEFA vahvisti Suomen Palloliiton esityksen kotimaisten olosuhdehankkeiden tukemi- seksi. Avustuksen piirissä on 11 jalkapallo- hallihanke a ja 14 jalkapallonurmihanket- ta. HatTrick-avustusta ohjataan vali uihin kohteisiin yhteensä 580 000 euron arvosta. HatTrick-avustus on aina vain osa olosuh- dehankkeen rahoituksesta.
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten?
”10 punnerusta”, ”nyt kuunnelkaa”, ”tehdään kunnolla eikä laiteta kä- siä taskuun”, ”pitää pelata täysillä”, ”ei saa istua tree- neissä”.
Pelaajille: mistä valmentaja kehuu teitä eniten?
Kehuu aina kun joku onnis- tuu. Nopeudesta, ja jos joku tekee niin kuin on opetet- tu. Hienosta suorituksesta.
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta? ”Kaikki.” ”Kun ne ope a- vat futisju uja joita muuten ei oppisi.” ”Kun ne tsemp- paa.”
keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Ollaan opi u pelin leveys ja syvyys, syö ely ja perustai- toja todella paljon.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi? Oheistreenien tärkeys ja monipuolisesti lajitietoa.
Sana on vapaa
Kiitos joukkueen isä- ja äi- tivalmentajille kuluneesta kaudesta, aina on löytynyt joku vanhempi au amaan treeneissä ja peleissä, jos valmentaja on estynyt tu- lemaan paikalle. Lisäksi kii- tos hyvästä talkoohengestä kaikille, jotka osallistuivat kahvilaan tänä syksynä, lä- hes kaikki vanhemmat lei- poivat ja/tai pääsivät pai- kalle myymään!
Ruukinlahden puisto


































































































   23   24   25   26   27