Page 28 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 28

28 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Nauttikaa ja hyökätkää!
Tekemisen tärkein tavoite
Ilon kau a oppiminen
Joukkueen ominaispiirre
Taisteleva, aktiivinen, hyök- käysvoi oinen
Pelaajien suosikkitreeni
Höynä ja loppupeli
Pelaajien lentävät lauseet ja läpät joita kuulee kentällä ”Tääl on aina”, ”mist me- ni”, sekä läjäpäin lempini- miä. Harjoituksissa kielenä usein espanjaa, jo a siirto ulkomaankentille sujuu hel- pommin.
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla ja pelien välissä Pallo elevat, pelaavat höy- nää ja käyvät pissalla
Kauden kohokohta
Useita: Eerikkilä, Hesa Cup,
Spring Cup, BP Stadium Cup 2016
Hauska tapahtuma
Päästiin mukaan hienoon Alvarin isoveljen tekemään Kannusta mua- videoon!
Millaisia ovat joukkueen vanhemmat kentän laidalla? Äänekkäitä, hyvässä mie- lessä
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten? Nau ikaa, hyökätkää ja ol- kaa rohkeita. Puolustetaan si en vanhempana.
Pelaajille: mistä valmentaja kehuu teitä eniten? Rohkeudesta ja tsempistä
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta? Rentoja mu a napakoita.
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Se, e ä kaikkien kentällä oli- joiden tulee osallistua koko ajan peliin. Katsojat seisovat kentän ulkopuolella.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
8v8-pelin salat
Sana on vapaa
Teemu ”JoJo” Rin ilää ei voi kii ää tarpeeksi. Vuo- den aikana pk-seudun mi- niliigan perustaminen, ul- komaille verkostoituminen, viiden peliryhmän pyöri ä- minen ja lukuisien uusien pelaajien vastaano aminen, sekä vilpitön kiinnostus ko- ko ikäluokan toimintaa koh- taan. Lisäksi suuri kiitos kaikille vanhemmille.
LARU 07
Pelaajamäärä: 57
Valmentajat:
Lasse Litmanen, Ilkka Saarinen ja Fredrik Vikström, Timo Ikkala
Joukkueenjohtaja:
Teemu Rinttilä
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: www.ppj07. /ota-yhteytta/
Vuoden pelaaja 2016:
Juho Tynys. Juho on kehitty- nyt huimasti vuoden aikana
ja panostanut paljon omalla ajalla harjoitteluun. Juho on esimerkillinen joukkuepelaaja joka kunnioittaa valmentajia, kanssapelaajia, sekä joukkueen sääntöjä.


   26   27   28   29   30