Page 30 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 30

30 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Kokeilukulttuurin joukkue
EIRA 06
Pelaajamäärä: 58
Valmentajat:
Ilkka Kallonen, Mikko Halonen, Pablo Gomez (2017 alkaen)
Joukkueenjohtaja:
Raine Tiessalo, Markku Larkio
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: jojoeira06@gmail.com, Joukku- een blogi: http://ppjeira06blog. wordpress.com/
Vuoden pelaaja 2016:
André Moorhouse. Valmentajat valitsivat Andrén vuoden 2016 pelaajaksi hänen esimerkillisen asenteensa ja korkean treeniak- tiivisuuden takia. Lisäksi André on yksi koko kauden nopeim- min kehittyneitä pelaajia.
Joukkueen motto / tekemi- sen tärkein tavoite
Mo o: ”Futis on huippu- ju u”. Valmentajien muo- toilema tärkein tavoite on, e ä ”pojat tulevat mielel- lään treeneihin ja lähtevät kotiin hymyssä suin”.
Joukkueen ominaispiirre
Tahdomme olla hyvän olon jalkapallojoukkue, jossa jo- kainen pelaaja saa saman huomion valmentajilta ja samat mahdollisuudet ke- hi yä ja olla tasavertainen ja hyväksy y yhteisön jä- sen. Peli- ja treeniryhmiä sekoitetaan säännöllisesti taitotasojen pui eissa.
O elu- tai turnausmenes- tyksen sijaan tärkein nu- meerinen menestyksen mi ari on pelaajamäärä ja varhaisten drop outien ehkäiseminen. Pelaajamää- rämme on noussut viimei- sen kahden vuoden aikana noin yhden pelaajan kuu- kausivauhtia, siitä olemme erityisen ylpeitä!
Kokeilukul uuri. Kokei- lemme jatkuvasti uusia tapoja toimia, muun mu- assa peliryhmien sekoi a- minen, rinnakkaislajin jär- jestäminen, innovatiiviset yhteistyökuviot sidosryh- mien kanssa, dokument-
tielokuvien tuo aminen, sosiaalisen median hyö- dyntäinen yhteisöllisyy- den luomiseen, jalkapallon ulkopuoliset tapahtumat koko perheelle ja niin edel- leen.
Pelaajien suosikkitreeni
Pienpelit ja matematiikalla höyste y maalinteko-tree- ni kahteen maaliin. Alku- lämppäsuosikki on peuran- metsästys.
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Yksinkertaiset syö ödril- lit, tulee olla muitakin är- sykkeitä


   28   29   30   31   32