Page 4 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 4

4 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Laura Grönqvist KOLUMNI
Kirjoittaja on PPJ West 05:n joukkueenjohtaja, PPJ Mutsien pelaaja ja Junnulehden päätoimittaja.
Uskallatko heittäytyä futisvanhemmaksi?
Joukkuelajit ero uvat heti alkumetreil- lä monesta muusta harrastuksesta. Kun lapsi aloi aa tennisryhmässä tai menee tanssitunnille, kukaan ei tule ju elemaan uteliaan vanhemman kanssa. Lapsi katoaa tunnille muiden ummikkojen kanssa, isät ja äidit poistuvat eri suuntiin. Rahalla saa täy- den palvelun, eikä mokkapalareseptiä tar- vita. Toiminta ei myöskään sitouta samal- la tavalla kuin joukkuelajeissa, ei lasta eikä vanhempia.
PPJ on Helsingin toiseksi suurin!
Marraskuun 2016 ti- lastot osoittavat, että PPJ jatkaa kasvuaan ja nousee Palloliiton Hel- singin piirin toiseksi suurimmaksi seuraksi.
Valtakunnallisesti pelipassimäärässä meni loppuvuodesta 140 000 passin raja rikki, vuotuisen kasvun ollessa 7%. Hel- singissä lähestytään 20 000 pelipassia.
Helsingin suurimmat seurat
Futiksessa juniorilla on heti vastassa val-
mentaja, joka haluaa kasva aa yksilöstä jouk-
kueen jäsenen. Vanhempien eteen taas ilmestyy jojo tervetuloju uineen. Pian tilataan varusteita ja suunnitellaan ekaa pelireissua. Alle kouluikäis- ten ryhmissä tapahtuu vielä paljon liike ä, mu a joukkueen saatua muo- tonsa, pelaajista välitetään kuin perheenjäsenistä.
Me jojot ja joukkueiden vastuuvalmentajat keskustelemme paljon pe- laajiemme erilaisista persoonista, kehitysvaiheista ja innostuksen aallois- ta. Haluamme kuulla syyn, jos joku mie ii lajin lope amista. Jojoille on
HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI
PALLO-POJAT JUNIORIT
FC KONTU
MALMIN PALLOSEURA
HELSINGIN PALLOSEURA
PUOTINKYLÄN VALTTI
IF GNISTAN
KÄPYLÄN PALLO
HIFK SOCCER
FC VIIKINGIT
HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI
PALLO-POJAT JUNIORIT
FC KONTU
MALMIN PALLOSEURA
HELSINGIN PALLOSEURA
PUOTINKYLÄN VALTTI
IF GNISTAN
KÄPYLÄN PALLO
HIFK SOCCER
FC VIIKINGIT
Aikuiset Nuoret
189 2858
148 1139
135 1021
254 886
111 939
162 868
153 713
86 736
255 511
82 659 Kaikki
3047
1287
1156
1140
1050
1030
866
822
766
741
”Futisvan- hemmuus tuo paljon
muutakin kuin nonparellipurk- keja ruokakaap- piin.
kunnia-asia, e ä pelaajat viihtyvät jouk- kueessa. Myös vanhempien aktiivisuus on olennainen osa hyvinvoivaa joukkue a.
Ymmärrän, jos aloi avien pelaajien van- hemmat kokevat junnufutiksen yhteisölli- syyden kuumo avana. Heti pitäisi turis- ta kentän laidalla muiden isien ja äitien kanssa, osallistua kyytirinkiin ja leipoa turnausbu aan. Jojokin viesti elee pe- rään, jos ei ole skarppina Nimenhuudossa.
Hei äytyminen kuitenkin kanna aa, tässäkin asiassa. Lapset, joiden vanhem- mat ovat kiinnostuneita heidän harrastuk- sestaan ja sopivan aktiivisesti mukana toi- minnassa, viihtyvät paremmin ja jatkavat pidempään.
Mokkapalajutut ovat jo näiden piirien klassikkoja, mu a futisvanhemmuus tuo paljon muutakin kuin nonpa- rellipurkkeja ruokakaappiin. Vaikka harrastus on lapsen oma, pelaaja tar- vitsee monta vuo a kuskia ja kannustajaa. Vanhemman kanna aa o aa hommasta omansa irti. Mukaan hei äytyessä oppii ymmärtämään lajia, pääsee kokemaan kollektiivista ylpey ä, ja saa uusia ystäviä sekä satoja
PPJ-tu uja, joiden kanssa moikkailla Hernesaaren hallin ovella.


   2   3   4   5   6