Page 5 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 5

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 5
Leikin varjolla oppiminen jatkuu
EIRA 11
Pelaajamäärä: 64 Valmentaja:
Jussi Korpinen
Joukkueen johtaja:
Antti Aarvala
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: jojoppjeira2011@gmail.com
Tekemisen tärkein tavoite
Opetellaan fudiksen pe- rustaitoja ja pidetään hauskaa yhdessä
Joukkueen ominaispiirre
Innostus
Pelaajien suosikkitreeni
Maalin teko
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Maalivahtina oleminen
Kauden kohokohta / iki- muistoisin hetki Ensimmäinen pelitapahtu- ma Lau asaaressa.
Pelaajien lentävät lauseet, läpät joita kuulee kentällä
”Jes!”, ”Oli hyvä peli.”
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Vanhemmat kentän laidal- la ovat innostavia ja kan- nustavia.
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten? Kuunnelkaa, mitä seuraa- vaksi tehdään
Hauska tilanne tai tapah- tuma
Hauska tapahtuma, joka on jäänyt mieleen, on erään joukkueen nuorimman pe- laajan ensimmäisessä pe- lissä tekemä hieno maali – omaan maaliin. Voi sitä
tuuletusta, ja si en murhet- ta, kun tilanne selvisi.
Valmentajalle: mikä on tär- keintä mitä on opittu tänä vuonna?
On harjoiteltu ryhmäs- sä toimimista ja joukkue- kaverin kunnioi amista. Tärkeintä on ollut se, e ä pelaajilla on hauskaa. Pe- li-ilo onkin näkynyt har- joituksissa ja peleissä. Val- mennuksessa on koroste u mm. pelirohkeu a.
Valmentajalle: mitä opitaan seuraavaksi?
Jatkamme perus- ja peli- taitojen harjoi elua. Lei- kin varjolla oppiminen on edelleen tärkeintä.


   3   4   5   6   7