Page 45 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 45

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 45
Rentoa futista tytöt ja pojat yhdessä
FUNFIT- FUTIS
Pelaajamäärä: n. 40 eri ikäryhmissä yhteensä
Valmentajat:
Sami Paavilainen, Antti Korhonen
Joukkueenjohtaja:
Seija Virtanen
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: seija@ppj. 
Vuoden pelaajat 2016:
9-11-vuotiaat: Nazanin Amiri. Nazu yrittää aina parhaansa, hän on innokas ja kehittynyt hurjasti.
12-14-vuotiaat: Emilia Puputti. Emilia on tosi positiivinen, avoin ja täysillä mukana.
15-18-vuotiaat: Milo Määttä. Milo on aina messissä ihan täysillä ja tekee kaiken tosi särmästi.
Joukkueen motto / tekemi- sen tärkein tavoite Opetus- ja kul uuriminis- teriön tukemana edullista ja hauskaa futista kerran vii- kossa hyvän valmentajan ohjauksessa.
Joukkueen ominaispiirre
Tytöt ja pojat treenaavat yh- dessä!
Pelaajien suosikkitreeni
Pelaaminen
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Hyvin on rii änyt virtaa ta- saisesti kaikkeen, jopa ”tyl- sään” alkulämmi elyyn.
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla
Käyvät juomassa ja vetä- mässä happea. Suhteellisen tiivistahtinen tunti on tree- nitapahtuma eli aikaa ei ole säätää liikaa.
Kauden kohokohta
Kaikki ryhmät ovat ryh- mäytyneet hyvin ja tapah- tumissa on hyvä henki aina. Paljon hyviä suorituksia ja onnistumisia kaikilla.
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Ihanan aktiivisia, äidit osoit- taneet kiinnostusta pelata it- sekin ja kerran jo vede y fu- tiskoulua treenien vieressä.
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Perustaitoja ja pelaamista sekä joukkueena toimimista
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Tavoite on pitää hauskaa ja oppia jalkapalloa samalla.


   43   44   45   46   47