Page 43 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 43

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 43
Mahdollisimman pitkälle PPJ:ssä
B-POJAT
Pelaajamäärä: 20
Valmentajat:
Mikko Hyppönen ja Jesse Laajaranta
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen:
Mikko Hyppönen mikko@ ppj. 
Vuoden pelaaja 2016:
Pojat 01: Ilmari Vuorio on kiis- tatta joukkueen sitoutunein harjoittelija ja pelaaja, joka aina tukee muita vaatimatta itselleen huomiota.
PPJ/PK-35 yhteisjoukkue: Elias Lappalainen. Jo pitkän aikaa todella kovaa sitoutu- mista jalkapalloon, sekä pal- jon harjoittelua omalla ajalla. Puki ensimmäisen kerran urallaan Suomen maajouk- kuepaidan päälle elokuun Viro-maaottelussa.
Joukkueen motto / tekemi- sen tärkein tavoite
Futista rennosti ja tosissaan, mu ei liian vakavasti
Pelaajien suosikkitreeni
Pelit ja maalinteko
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Treeneissä lihaskunto ja ve- ny elyt menee vähän niin ja näin...
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla / pelien välissä Snäppäävät
Hauska tilanne
Toistaiseksi ... 17-0 voi o
Millaisia ovat tämän jouk-
kueen vanhemmat kentän laidalla?
Ju elee keskenään ja 100% hengessä mukana
Valmennus ja pelaajat
Joukkue on vasta muotou- tumassa ja opetellaan tois- temme tapoja. Pojat ovat tunteneet toisensa jo pit- kään, mikä helpo aa yh- teen pelaamista. Nyt hae- taan yhdessä sitä linjaa millä homma toimii parhai- ten. Odotukset ovat molem- min puolin todella positiivi- set ja korkealla.
Seuran asettamat tavoitteet B-junioritoiminnalle
B17 B-juniorijoukkue aloit- taa 2017 keväällä Helsingin
piirin kakkosessa, tavoit- teena nousta lähivuosina liiton sarjoihin. Joukku- eella on korkeat laadulli- set ja kilpailulliset tavoit- teet. Toimintaa tehdään PPJ:n arvojen mukaisesti, eli myös muille harrastuk- sille, koululle ja elämälle jä- tetään tilaa. B17-joukkueen tarkoituksena on tukea pe- laajan kehitystä PPJ:ssä ja tarjota urheilullisia haas- teita sekä mahdollisuus kehi yä jalkapalloilijana. Tämä tukee myös PPJ:n pe- laajapolun kehi ämistä ja mahdollistaa jalkapalloilun jatkamisen PPJ:n sinival- koisissa mahdollisimman pitkään mahdollisimman monelle.


   41   42   43   44   45