Page 54 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 54

54 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
PPJ:n vuoden 2016 palkitut
VUODEN JOUKKUE: Pojat 02
Nollakakkoset ovat iässä, jossa muut asiat alkavat kiin-
nostaa ja joukkueen ko- ko pienenee rajusti. Ei PPJ02 -joukkueessa. Kaik- ki tahtovat tähän jengiin. Drop outin sijaan 02 kas- vaa. Ikäluokan muidenkin joukkueiden keskuudes- sa PPJ02:lla on positiivi- nen maine hyvähenkisenä
joukkueena, jossa on kiva pelata, mu a myös erin- omaiset olosuhteet kehit- tyä futarina. Joukkueeseen tulee kokeneita futareita muista joukkueista, mu a myös uudet täysin noviisit otetaan vastaan. Joukkuee- seen onkin lii ynyt usei- ta huoma avan myöhään jalkapallon aloi aneita pe- laajia.
Yhteishenki eri peli- ja har- joitusryhmien välillä on loistava ja joukkue on yk- si kokonaisuus. Yksi koko- naisuus vie ää aikaa yhdes- sä, peli- ja harjoitusryhmät yli äen, myös vapaa-ajal- laan. Teinien maailma on usein kova ja raaka, PPJ02- joukkueessa vallitsee kan- nustava  ilis, jossa kaveria tuetaan vaikeina hetkinä ja
iloitaan yhdessä, kun on ai- he a juhlaan.
P02-jengi on luonut puit- teet, jossa nuoren on hyvä kasvaa ja kehi yä sekä jal- kapalloilijana e ä ihmisenä. Kundeilla on matala keskus- telukynnys koutsien ja tuki- joukkojen suuntaan. Poikia sekä valmennetaan e ä kas- vatetaan.
Kuva Nadja Laine


   52   53   54   55   56