Page 55 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 55

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 55
VUODEN JOUKKUEENJOHTAJA: Paula Enström, Pojat 03
PPJ:n vuoden 2016 joukkueenjohtaja on Paula Enström. Paula on yli seit- semän vuoden ajan toiminut ensin
Laru03:n ja si emmin koko 2003 syntyneen ikäluokan jojona. Hän on tehokas, jämpti ja oikeudenmukainen. Hän osaa kuunnel- la, jaksaa keskustella, ja tekee päätöksen- sä näiden perusteella. Hänen joukkueen- sa, 03-pojat, on erinomainen joukkue mm. Paulan hyvin vetämän taustaorganisaati- on takia. Joukkueessa on kysy y mikä on erityisen hyvää PPJ:ssä. Vastaus oli yksi- seli einen: Paula.
VUODEN VALMENTAJA: Harri Westerlund, Tytöt 99/01
Harri Westerlund on toiminut nyt neljä vuo a PPJ:ssä ty öjoukku- een valmentajana. Hän on eri äin
pitkäjänteisesti kehi änyt pelaajiensa jalka- pallotaitoja hyödyntämällä mm. Wim Coer- verin menetelmiä. Harri on eri äin sitou- tunut viemään pelaajiaan ja joukkue aan eteenpäin. Hän on myös aktiivisesti edis- tämässä pelaajiensa mahdollisuuksia saa- vu aa esim. aluejoukkuetaso olemalla yh- teydessä alue- ja maajoukkuevalmentajiin. Harri työ on johtanut hänen joukkueensa, T99/01, selkeästi parempaan menestykseen.
ERIKOISPALKINTO – VUODEN PPJ-TOIMIJA: 2004 ikäluokan vanhemmat ja näiden talkoohenki
Koko ikäluokan vanhemmat ovat hyvin sitoutuneita ja ymmärtäneet seuratoimin-
nan idean esimerkillisesti. Hyvä yh- teen hiileen puhaltaminen on mah- dollistanut yhteistyön myös pelien ulkopuolella. Ennen kaikkea si- toutumisesta lasten harrastamisen mahdollistamiseksi kertoo se, e ä mihinkään ikäluokan toimintaan ei
ole koskaan tarvinnut naki aa ke- tään. Ihmiset osallistuvat vapaaeh- toisesti ja oma-aloi eisesti. Näin kaikki ei kaadu joukkueenjohtajien harteille, vaan vastuunkantajia löy- tyy pyyde äessä tarpeen mukaan aina kaikkiin tilanteisiin.
Lisäksi kaikki käy äytyvät kivasti ja myös vaikeista asioista osataan ky- syä ja puhua ystävällisessä hengessä.
Kuva Jukka Konu


   52   53   54   55   56